Program

Välkommen att ta del av det breda programmet på Torpkonferensen. Vi kommer börja släppa tema, talare och musiker senast i januari 2019.

Tolkning

Alla gudstjänster i Ladan tolkas till engelska via headset. Mer information om tolkningen finns i programhäftet och ges också i början på gudstjänsten.

Biljetter

Nästan allt program på Torpkonferensen är gratis. Undantaget är seminarierna och några konserter. Vilka konserter det gäller framgår tydligt i programmet som presenteras i april eller maj. Då kommer det också finnas information om priser för enskilda seminarier och det seminarie- och konsertpass som ger tillträde till allt program.