Program

Välkommen att ta del av det breda programmet på Torpkonferensen. Årets program är till stor del bokat och kommer presenterats löpande under våren.

Huvudtalare

Närmare presentation av huvudtalarna kommer löpande.

  • Måndag: Isak Spjuth - ungdomspastor i Filadelfiakyrkan Örebro
  • Tisdag: Sebastian Stakset
  • Onsdag: Britta Hermansson
  • Torsdag: Rachel & Tim Hughes
  • Fredag: Rachel & Tim Hughes
  • Lördag: Rickard Lundgren
  • Söndag: Linalie Newman och Ingemar Forss - EFKs missionsdirektorer

Tolkning

Alla gudstjänster i Ladan tolkas till engelska via headset. Mer information om tolkningen finns i programhäftet och ges också i början på gudstjänsten.

Biljetter

Nästan allt program på Torpkonferensen är gratis. Undantaget är seminarierna och några konserter. Vilka konserter det gäller framgår tydligt i programmet som presenteras i april eller maj. Då kommer det också finnas information om priser för enskilda seminarier och det seminarie- och konsertpass som ger tillträde till allt program.