Om oss

Inom Evangeliska Frikyrkan finns det ungefär 285 församlingar med ca 32 000 medlemmar som tillsammans vill förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen. Församlingarna är framför allt verksamma lokalt men har också ett gemensamt och omfattande engagemang i Sverige och internationellt.

EFKs församlingar är en del av den världsvida kyrkan och är på det sättet lika många andra kyrkor. Inom EFK firar församlingar gudstjänst, har söndagsskolor, hjälper människor i nöd och på många andra sätt försöker vara en del av Guds mission för denna värld. Församlingarna arbetar och samverkar på flera olika sätt och på flera nivåer. Församlingar har som sagt först och främst en gemenskap, ett engagemang och verksamhet lokalt i den stad eller på den plats som församlingen verkar. Den lokala församlingen är EFKs utgångspunkt och viktigaste beståndsdel (möt församlingarna här). De lokala församlingarna samverkar sedan på olika sätt – inom ”rörelsen” EFK och i organisationen EFK - där samverkan i det internationella arbetet är en betydande del. Här kan du läsa mer om vad vi gör och hur vi organiserar oss.