Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vi i Torpreceptionen försöker svara på dina frågor!

Torpreceptionen
Reception under Torpkonferensen
019-167600

Jag är projektledare för Torpkonferensen!

Christer Aadland
Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

christer.aadland@efk.se

Jag är pressansvarig för Torp!

Johanna Davén
Chef för Resursavdelningen med särskilt HR-ansvar

0707-350 737

johanna.daven@efk.se