Utställare och annonsörer

Vi har stora möjligheter att ta emot utställare på vårt konferensområde och det finns utställarytor både inomhus och platser utomhus. Samt möjlighet att annonsera i vårt programblad.

Även i år samarbetar vi med tidningen Dagen runt all exponering på Torp. Det gäller annonsering i programbladet såväl som utställning på plats. Dagen hjälper er gärna med hur just ni kan synas på bästa sätt och kommunicera till Torpkonferensens tusentals konferensdeltagare! För mer information och prisuppgifter kontakta Dagen.

Kontakta Dagens annonsavdelning

Lotta Fahlén: lotta.fahlen@dagen.se eller 076-538 24 78