Utställare och annonsörer

Vi har stora möjligheter att ta emot utställare på vårt konferensområde och vi hittar gärna bra samarbeten med dig och din organisation. Vill ni slå upp ett montertält? eller boka en utställnings yta i Stallet? Annonsera i vårt programblad? Göra aktiviteter tillsammans med oss på området?

Även i år samarbetar vi med tidningen Dagen runt all exponering på Torp. Det gäller annonsering i programmet såväl som utställning på plats. De hjälper er gärna med hur just ni kan synas på bästa sätt och kommunicera till Torpkonferensens tusentals konferensdeltagare! Vi vill vara flexibla och har en mängd olika möjligheter och prisnivåer.

Kontakta Dagens annonsavdelning

Lotta Fahlén: lotta.fahlen@dagen.se eller 076-538 24 78
Anders Axklo: anders.axklo@dagen.se eller 076-538 24 21