Program 2020

Årets Torpkonferens sker på nätet istället för på konferensplats Torp. Med utgångspunkt i temat att "Ge helande och hopp vidare" bjuder vi in alla att vara med på nya sätt under Torpveckan. Bland annat börjar vi varje morgon med morgonsändningar från Torpområdet med EFKs missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemars Forss. Det blir också webbinarier, bönesatsningar, guldkorn från förr och olika slags program för barn och tonåringar. Här hittar du hela veckans program och även mer information om de olika programpunkterna. Det kommer att gå att se sändningarna i efterhand.

Vill ni som församling dela programmet i era sociala kanaler?

Måndag 15 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp.öppnas i nytt fönster EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00 Böneansvarig Emma Axklo ger tips!öppnas i nytt fönster Sänds på Torpkonferensens facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17.00 Böneansvarig Emma Axklo ger tips! Sänds på Torpkonferensens facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. öppnas i nytt fönsterEgil Svartdal från måndagkvällen 2013. Tema: För en tid som denna. Många ledare lever i dåtid, andra lever i framtid men hur lever vi och fungerar i den tid som är nu? Egil tar pulsen på tiden och pekar på att : no time is like the present! Han landar i fem viktiga punkter:

  1. Jag vet på vem jag tror – berättelsen om Jesus högaktuell
  2. Mindre aktiviteter – mer relationer
  3. Mindre perfekt – mer verklig
  4. Mindre förklaring och mer erfarenhet
  5. Mindre ord - mer handling

Egil är lätt att lyssna till och det här är en folklig, inträngande men också rolig predikan av Egil. Budskapet är tidlöst och funkar väl 2020. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20.00 Kvällsbön tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tisdag 16 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00-14.00 Webbinarium med EFKs Sverigeprogram. öppnas i nytt fönsterFörsamling i spåren av corona. Vad har vi upptäckt om att vara församling i spåren av corona? Hur vill vi att det ”nya normala” ska se ut? Vad vill vi inte gå tillbaka till? Vad har vi saknat som är omistligt? Vad kan vi ta vara på och förändra som vi kanske egentligen länge velat förändra men nu fått draghjälp i? Anna-Lena Thoursie och Markus Sand från EFKs Sverigeprogram leder ett seminarium där bland andra Ellen Hemström, föreståndare Filadelfia Örebro, Mattias Engström, förståndare Timmersdala frikyrkoförsamling, och Rickard Cruz, ledare för Helsingborgs husförsamlingsnätverk, medverkar och delar sina reflektioner och spaningar. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14.30-15.30 Webbinarium med EFKs internationella programöppnas i nytt fönster. Mission i spåren av covid-19. Världen står mitt i en pandemi som har påverkat människor över hela världen. Ledare har infört strikta restriktioner för att få ned smittan och skydda sina invånare, men tyvärr har det ibland skett på bekostnad av inkomst, utbildning och yttrandefrihet. På kort tid har utvecklingen i flera länder i syd gått bakåt, ekonomier minskar, risken för människohandel ökar och barns hälsa och utbildning nedprioriteras. Missionen har tvingats till att snabbt anpassa arbetet efter rådande omständigheter. På flera håll runt om i världen arbetar EFK tillsammans med sina partnerkyrkor och -organisationer för att bemöta och förebygga de utmaningar både akuta och långvariga som vi idag står inför.

Vi ställer oss frågan hur dessa erfarenheter påverkar och formar framtidens mission i en värld märkt av covid-19. Hur ser missionen ut när vi inte längre har samma rörelsefrihet? När religionsfriheten dras åt ytterligare eller när människor och länder står inför större ekonomiska utmaningar än på många år? Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. Predikan om ”Hopp” av Linalie Newman där hon delar om hur Gud gav henne två ledord ”Helande och Hopp” när hon gick in i tjänsten som missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan för två år sen. Hon talar om hur Bibeln har ett språk för vår hopplöshet. Hon berättar också om ett besök i Estland och om den sjungande revolutionen. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20.00 Kvällsbön tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Onsdag 17 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.00-11.40 Medarbetarfika för anställda i församlingar och i EFKs organisation. Klicka här för att ansluta till Microsoft Teams-möte.länk till annan webbplats

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00-14.00 Webbinarium med EFKs Sverigeprogram. Gud som haver… FAMILJEN kär! ”Guds som haver barnen kär” - en väl använd kvällsbön i många familjer. Men finns det fler och andra sätt att dela tro, be tillsammans och räkna med Gud i familjen? Och varför tycker många av oss att det är så svårt att ”få till” det här med tro på hemmaplan? Men vad är det som faktiskt händer när vi bjuder in Jesus att vara en naturlig del i familjens liv? Och vilka utmaningar är det som församlingen behöver uppmärksamma för att stötta och uppmuntra tro på hemmaplan? I det här webbinariet möter du tre härliga och engagerande personer som delar med sig av både erfarenheter, insikter och inspiration!

Olof Brandt arbetar just nu med ett spännande projekt i Korskyrkan Uppsala med fokus på hem och kyrka. Ulrika Ernvik är familjeterapeut, andlig vägledare, har skrivit boken ”Andas med Gud” och är med i Korskyrkan Mariestad. Ingela Wahl är med Brokyrkan i Borås och jobbar som koordinator för Kings Kids Sverige med fokus på familjen som team och alla åldrars församling. Susanne Olofsson och Markus Sand arbetar i EFKs Sverigeprogram och kommer leda seminariet. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14.30-15.30 Webbinarium med EFKs internationella program. Kyrkan och anti human trafficking, Hur kan kyrkan arbeta mot människohandel. En av de stora samhällsfrågorna i världen är det moderna slaveriet och att människor som används som handelsvaror. Arbetet mot människohandel är ett av EFKs fokusområden i det internationella området. I seminariet kommer vi möta Eva-Lena Hellmark och Sofia Jonsson som arbetar mot människohandel och de beskriver hur det tar sig konkreta uttryck. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17.00-22.00 Lovsång live med Maria Fagré. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. Philip Yancey från Torpkonferensen 2008. Yancey talar fängslande om den process som ledde fram till en bok om bön. Det är ett mycket bra studium om bön – men också väldigt roligt och Yancey är verkligen en bra talare. Han använder sig av fina exempel i sitt studium. Han tolkas av Staffan Jenemark. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20.00 Kvällsbön tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsdag 18 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.00-11.15 Frasses allservice. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00-14.00 Webbinarium med EFKs Sverigeprogram: Missionell gemenskap. Hur får vi vår gemenskap eller församling att leva mer missionellt? Hur skapar vi vanor som hjälper oss att forma lärjungar i dagens samhälle? Magnus A. jobbar på EFK som pionjärstrateg i Sverige och internationellt. Johannes Stenberg är församlingsplanterare i Ryd, Linköping och jobbar deltid för EFK med pionjära frågor. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14.30-15.30 Webbinarium med EFKs internationella program. Barns rättigheter. Det är såklart jättebra att engagera sig för utsatta barn världen över, men idag vet vi att barnhem inte är ett bra alternativ för att göra det. I Sverige har vi inga barnhem och det tycker vi är självklart, men samma sak gäller även för andra länder. Varför är det inte bra? Vad finns för alternativ? Barn har rätt till en familj, därför bör vi hellre stödja initiativ för hållbar försörjning och familjestöd än just barnhem. På seminariet får vi höra Monica Woodhouse berätta om sitt arbeta och hur de arbetar med barn i Sydafrika. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. På torsdagskvällen sänds en fantastiskt fin tidsbild som SVT gjorde om Torpkonferensen 1967.  Med värme skildras de olika delarna i konferensen. Där finns utmaningarna, bön på knä, barnmöten, dop ute, sångerna och inte minst: förkunnelse av Frank Mangs. Sen är det fantastiskt att se alla människor som man får passerar i programmet och den glädje men också allvar som präglar gudstjänsterna. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20.00 Kvällsbön tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredag 19 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00 Böneansvarig Emma Axklo ger tips! Sänds på Torpkonferensens facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. Lyssna till Britta Hermansson från förra året och få reda på vad hon menar när hon säger: ”Varje gång jag tittar på tummen ska jag säga: Gode Gud välsigna Torpkonferensen”. Brittas predikan handlar om ”Helande och hopp mitt i förtvivlan” utifrån apg 16
Hon berättar bla den starka berättelsen om hur sången It is well with my soul föds ur djup sorg och förtvivlan men där hoppet ändå bär. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20.00 Kvällsbön tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lördag 20 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.00 Kalasmöte med IMK OnePiece. öppnas i nytt fönsterSänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00 Böneansvarig Emma Axklo ger tips! Sänds på Torpkonferensens facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. Predikan från avslutningsgudstjänsten 2013 av Niklas Piensoho innehåller ett tema som är högaktuellt 2020. Oron - en drivkraft i vårt inre! Vi oroar oss vanligen för saker som är att betrakta som nonsens men oron kan också vara en gudagåva i våra liv. Oron är en viktig funktion i våra liv och ska inte ödslas på fel saker. Oron är en drivkraft, en signal om vad som är verkligt viktigt, en själens smärtkänsla av att något viktigt står på. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20.00 Kvällsbön tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söndag 21 juni

10.00-10.30 Morgon med Torp. EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman leder morgonprogram. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.00 Dagens bibelord tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11.00 Kalasmöte med IMK OnePiece. Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12.00 Undervisning tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13.00 Böneansvarig Emma Axklo ger tips! Sänds på Torpkonferensens facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16.00 Vittnesbörd tonår. Sänds på Tonårskonferensens instagram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19.00-20.00 Höjdpunkt med Torp. Seminarium med Tomas Munkas Larsson på temat "Livet genom måleriet!". Han tar oss med på en resa i tid och rum utifrån sin egen erfarenhet och ur konstnärens ögon. Reflektioner han gör i livet resulterar nästan alltid i bilder. Där finns Längtan, Drömmar och Visioner. Munkas presenterar fem tavlor och beskriver deras tillkomst så här: "De är födda ur mitt livs kamp, smidda mitt i brottning, och tårar och behovet av att få sätta ord på sådant som händer en i livet". Sänds på Torpkonferensens youtubekanal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

22.00 Tackbön med Emma Axklo. Sänds på Torpkonferensens facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om programpunkterna