Församlingsbyggande

Dop i Stilla havet, Bagamoyo, Tanzania. Foto: Fabio Guimaraes

Dop i Indiska oceanen vid kuststaden Bagomoyo. Foto: Andreas Dagernäs

Vi i EFK har sänt pionjärmissionärer, planterat församlingar och tränat ledare sedan i slutet av 1800-talet, och vi ser hur kyrkor och missionsrörelser har vuxit fram som en frukt av detta. Men än är vårt uppdrag inte klart. Vi vill fortsätta att sända, plantera och träna för att se Guds rike växa fram. Genom kontakter och goda relationer vill vi bidra med bland annat ledarskapsträning, teologisk utveckling och att ge stöd till kämpande kyrkor utifrån många olika utmaningar.

Våra projekt i Församlingsbyggande

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.