Missionärskandidater till Grekland: De vill se en församling växa fram i en anarkistisk stadsdel

’Ett pionjärt församlingsarbete mitt i ett anarkistiskt område i en storstad.’ När vi läste om projektet i Exarchia slog det an i våra hjärtan. Beskrivningen stämde överens med hur vi drömmer om att få betjäna med våra gåvor och den längtan vi bär på. Det mångkulturella och urbana, ett område med många olika livsåskådningar och politiska idéer, en mötesplats mitt i utsattheten, en kristen gemenskap i ett kvarter präglat av aktivism och kulturella uttryck. Vi visionerar om att det skulle kunna vara en plats där vi får be och se Guds kärlek leda till att fler skulle få gåvor som mättar: tro, mat, gemenskap, utbildning och hopp.”

Det skriver Johannes och Lara Roswall som är antagna som missionärskandidater för ett församlingsbyggande arbete i Greklands huvudstad Aten.

Kärna för radikal politik och aktivism

Aten är en av världens äldsta städer med idag ungefär 4 miljoner invånare. Mitt i Aten, en kort promenad ifrån Areopagen, ligger stadsdelen Exarchia. Exarchia är känt som Atens historiska kärna för radikal politik och aktivism. Hit flyttar människor från till exempel Västeuropa och USA som hoppas på ett annat system och en annan livsstil. Under en promenad i den anarkistiska stadsdelen avlöser barer, ockuperade hus, flyktinghjälp och graffiti varandra. Här finns en längtan efter något annat, något bättre, och stora problem med fattigdom och droger.

Vad har då Aten med två Örebroare att göra?

- Vi tror att den längtan som ryms i Exarchia, i människors hjärtan och strävan där, har sin tillfredställelse i Jesus. Vi tror att vi som baptistiska kristna delar ett motstånd och en kritik mot det rådande systemet som utarmar både människor och natur. Men vi tror också att vi har ett vackrare och helare svar i Guds fridfulla plan för sin värld och de människor han har skapat, säger Johannes och Lara och fortsätter:

- Människorna i Exarchia, precis som alla andra människor över allt, behöver få möta Jesus kärleksfulla blick och uppmaning att släppa allt och följa. Och vi är redo att tillsammans med lokala krafter vara Kristus händer och fötter i Exarchia.

Under en promenad i den anarkistiska stadsdelen Exarchia avlöser barer, ockuperade hus, flyktinghjälp och graffiti varandra. Här finns en längtan efter något annat, något bättre, och stora problem med fattigdom och droger.

Betjäna människor med hjälp av sina gåvor

Mitt i Exarchia finns en lokal som är tänkt som ett center för bön för området och människorna i det.

- Vi ser bönen som en av våra främsta uppgifter och vi längtar efter att få be både för och med de människor vi möter.

Johannes är utbildad pastor och arbetar som folkhögskolelärare på Örebro Folkhögskola i Vivalla. Han har ett stort hjärta för de människor som känner sig lite annorlunda eller utanför. Genom sina pastorala och kreativa gåvor kan han vara med och skapa en plats dit människor kan få komma förutsättningslöst, få möta kärlek och släppa ner axlarna för en stund.

Lara är utbildad ekonom med inriktning på kultursektorn, och arbetar som administrativ ledare på Akademi för ledarskap och teologi. Lara har ett hjärta för att fler ska komma till tro, och att församlingen tillsammans ska utforska och förstå vem Jesus är. Hon har tydliga administrativa gåvor och en blick för hur saker kan organiseras och genomföras.

Arbeta pionjärt för att människor från alla kulturer ska få möta Jesus

I Exarchia ska paret tillsammans med lokala medarbetare ta pionjära initiativ för att en församlingsgemenskap ska växa fram.

- Vi vill tillsammans med andra skapa en plats som präglas av Guds kärlek och nåd, där människor får droppa in, ta ett djupt andetag och släppa ner sina axlar, berättar de och fortsätter:

- Vår längtan är att få se människor från alla kulturer och idétraditioner få möta Jesus, få ordna om sina liv så att deras största strävan är Kristus, och få tillsammans upptäcka vad församlingsgemenskap är. Tänk att där få se flyktingar, aktivister och kanske till och med poliser får dela Herrens måltid, lyssna till varandra och be för varandra. Det hoppas vi på. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.

Engagerade i den lokala församlingen

Johannes och Lara bor idag i Örebro där de är medlemmar i församlingen Mötesplatsen. Genom åren har de båda lett bland annat husgrupper, böneträffar, nätverksträffar för kristna konstnärer och kreatörer, samtalskvällar mm.

Johannes är uppvuxen i Örebro, i Citykyrkan, där han fick ta emot tron och hans resa har sedan tagit honom till Birmingham, England (med Ny generation), och till Stockholm där han i olika sammanhang funnits med och betjänat människor, startat och lett verksamheter och vuxit i tron. Johannes har i New Life, på ALT och i Mötesplatsen blivit bekräftad i sina pastorala gåvor av medlemmar, lärare och ledare.
Lara är uppvuxen framför allt i Stockholm, med föräldrar djupt engagerade i församlingsplantering och mission. Hon tog emot tron i unga år och har varit aktiv i korta missionsresor, i kristna skolgrupper på gymnasiet och universitet, som ledare i barn- och ungdomsarbetet både New Life och församlingen Mötesplatsen.

Johannes och Lara ska jobba pionjärt i Greklands huvudstad!

Du som privatperson och ni som församling kan vara en del av det arbetet! Genom bön och ekonomiskt stöd är ni med och gör skillnad!

Kontakta paret Roswall för mer information
Johannes: 0707798136, johannes.roswall@gmail.com
Lara: 0700412820, lara.roswall@gmail.com

Ge en gåva!

Swish: 900 4037
Bangiro: 900-4037
Märk din gåva "Roswall"

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig för samtal om underhåll för Johannes och Lara Roswall!





Mejla mig!

Jag berättar gärna mer om EFKs arbete i Region Europa, Mellanöstern och Nordafrika!

Helen
Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!