Tid: lördag 17 oktober 2020 kl. 9.30-16.00
Plats: På 11 platser i landet
Pris: Deltagaravgiften är 100 kr + självkostnadspris för mat och fika till den lokala församlingen

Missionskonferens 2020: Sänd

Välkommen till EFKs Missionskonferens där vi tillsammans inspireras till mission och samtalar om aktuella missionsfrågor. I år sker konferensen på 11 platser runt om i landet och det blir bland annat bibelstudier och mission talks utifrån temat Sänd. Här hittar du anmälan och program!

Tema: Sänd

Att sända människor i mission har varit en central del av Evangeliska Frikyrkans (EFKs) självbild och huvuduppgifter ända sedan grundarsamfundens start. Men sändningen av missionärer förändras och ifrågasätts och därför är det en fråga som vi ständigt måste återkomma till. Mitt i en pandemi som i någon mening förhindrar den faktiska sändningen vill vi satsa på att lyfta upp och samtala om sändning.

EFKs Missionskonferens är i år utlokaliserad på 11 platser och kommer att vara en blandning av lokala samtal och gemensamt inspelat material. På varje plats kommer representanter från olika delar av EFKs organisation att finnas med och leda samtalet. Vår förhoppning är att det ska hjälpa oss att komma samman och beröra en av de centrala frågorna för vårt gemensamma arbete.

Varmt välkommen med!

En konferens på 11 platser

 • Falun: Lugnetkyrkan
 • Gammelstad: Elimförsamlingen
 • Göteborg: Saronkyrkan
 • Jönköping: Korskyrkan
 • Kristianstad: Östermalmskyrkan
 • Linköping: Ryttargårdskyrkan
 • Skövde: Skogsrokyrkan
 • Stockholm: Korskyrkan
 • Umeå: Korskyrkan
 • Växjö: Ulriksbergskyrkan
 • Örebro: Filadelfiakyrkan
 • Inställt: Borlänge

För varje plats har vi ordnat ett Facebook-evenemang. Här finns en lista Länk till annan webbplats. på samtliga platser där du kan klicka i och visa var du kommer att befinna dig den 17 oktober!

Anmäl dig senast 10 oktober

Anmäl dig via det här formuläret senast 10 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I anmälan anger du vilken plats du vill delta på. Deltagarantalet är begränsat till max 50 personer per plats.

Konferensavgiften är 100 kr. Lokala matkostnader tillkommer. Betalningen sker på plats.

Det här händer under dagen

 • 9.30-10.00 Drop in-fika och registrering.
 • 10.00 Gemensam inledning med alla 11 platser via länk.
 • 10.30 Bibelstudier
  På förmiddagen hålls bibelstudier utifrån Apostlagärningarna 13:1-3. Peter Tarantal, Sydafrika, ger sina perspektiv utifrån sin kontext och arbetet med OM internationellt. Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, och Magnus A, ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt inom EFK, har ett dialogsamtal utifrån samma text.
 • 12.00-13.30 Lunch.
 • 13.30-13.45 Gemensam avstämning med alla 11 platser via länk.
 • 13.45-15.30 Mission talks + fika
  På eftermiddagen presenteras sex stycken mission talks. Ni som medverkar på de olika platserna väljer gemensamt vilka ni vill se. Segmentet med mission talks varvas med tid för samtal. Några av ämnena som kommer att tas upp är:
  • Mission i retur – Att vara mottagare av sändning
  • Sändning i går, idag, i morgon
  • Företagande – framtidens sändning
  • Att pröva sändning – Perspektiv från Robin och Therese Minshull, med erfarenhet från Libanon
  • Att sända unga
 • 15.30-ca 16.00 Gemensam avslutning med alla 11 platser via länk.

Coronasäker konferens

Utgångspunkten är att missionskonferensen ska hållas på ett coronasäkert sätt. Därför är antalet deltagare per plats begränsat till 50 personer. Vi förväntar oss att du som deltagare agerar i enlighet med de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten.

Uppdatering: Undervisningen tillgänglig!

EFKs Missionskonferens 2020: Sänd, blev en fantastisk dag med god undervisning och spännande samtal. Flera församlingar har frågat om vi kan göra undervisningen tillgänglig för flera.

Därför kan du nu här Länk till annan webbplats. ta del av undervisningen från EFKs Missionskonferens 2020: Sänd.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är projektledare för missionskonferensen!

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

Mejla mig!