Årsreflektioner från EFKs internationella mission: coronaåret 2020

Här nedan ger regionledarna för EFKs internationella arbete en samlad bild av situationen och arbetet i de olika regionerna under covid-19-pandemin 2020. Dessa årsreflektioner beskriver kortfattat vad som har hänt och hur det påverkat EFKs gemensamma arbete, samarbetspartners och utsända. 

- "Vi befinner oss inte i samma båt, men möjligtvis på samma stormiga hav", är en kommentar som regionledarna för EFKs arbete i Asien nämner i sin årsreflektion. Det är tydligt att trots att vi alla drabbats så har vi som länder och människor väldigt olika förutsättningar, skriver Daniel Råsberg, missionsideolog i Evangeliska Frikyrkan i nyhetsbrevet Utblick där årsreflektionerna finns med Öppnas i nytt fönster..