Värdefulla samtal när vi i EFK möttes för representantskapsmöte

12-13 maj samlades vi i EFK på Hjälmargården för representantskapsmöte. Den stora punkten var presentationen av den slutrapport som arbetsgruppen för samtalet om samkönade relationer har arbetat fram.

Solen värmde gott när träkyrkan på Hjälmargården fylldes av pastorer, församlingsledare och medlemmar inom EFK. Under fredagseftermiddagen fick vi rapporter och berättelser från vårt gemensamma arbete i både Sverige och internationellt. På kvällen firade vi gudstjänst tillsammans och EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman delade ett missionellt tilltal om att vi som rörelse är kallade att möta människor i marginalen.

Lördagen ägnades åt den slutrapport som arbetsgruppen för samtalet om samkönade relationer har arbetat fram de senaste åren. Det var på kongressen 2020 som församlingsrörelsen gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle belysa frågan om samkönade relationer utifrån EFKs ledord evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionell. Arbetet har pågått fram till nu och rörelsen har på olika sätt inbjudits till att delta under processens gång. Här kan du läsa mer om processen och även köpa slutrapporten som pappersbok eller e-bok.

EFKs missionsdirektorer, Ingemar Forss och Linalie Newman.

- Jag är oerhört tacksam för tonen i hela rörelsen, för de oerhörda kompetenta bidragen som gjorts och hur arbetet togs emot. Vi känner oss stärkta. Jag är glad och tacksam och starkt berörd av hur Gud verkar, säger Ingemar Forss.

Under dagen fick vi lyssna till presentationer av de olika delarna i slutrapporten och det gavs tillfällen för representantskapsmötets deltagare att ställa förtydligande frågor och även ge kommentarer och medskick. Medskicken gav en god bild av den bredd som finns i vår rörelse.

- Jag är tacksam och överväldigad av den värme som det här rummet har varit fyllt av. Att vi verkligen har varit vända mot varandra. Det var en bild som delades igår, att vi stod som i en ring vända mot varandra och hade Jesus i mitten. Och så har det verkligen känts! Vi har stått tillsammans, sett varandra genom Kristus och det har skapat en sån värme och närvaro och att vi vill varandra väl. Det är den varma känslan jag bär med mig efter det här dygnet.

Omkring 300 personer, varav 185 ombud, från 96 församlingar deltog. En av dem var Sara Sjöblom, pastor i Korskyrkan Aneby.

- Jag älskar ju representantskapsmöten och kongresser! Såna här samlingar hjälper mig att lyfta blicken från det lokala och se att jag är en del av något större. Jag blir nästan tårögd av de här rapporterna som vi fick från allt vi gör tillsammans som rörelse, säger hon.

Sara Sjöblom är pastor i Korskyrkan Aneby.