Med hjärta för mission: Möt ett av EFKs partnersamfund i Japan

Missionärsparet Shinichi och Chiemi Takahshi, Mongoliet (till vardags pastorspar i Misaki Evangelical Church, Japan). Efter ett antal år tillbaka är de bosatta i Japan men åker regelbundet till Mongoliet för att bland annat undervisa och stötta pionjärarbeten. En stor uppmuntran är att de samarbetar med en mongolisk pastor vars moderförsamling är Jesus Assembly i Erdenet som EFKs missionärer startade.

Japan är ett av de länder där två av EFKs modersamfund jobbat med i sedan cirka 70 år tillbaka i tiden. Örebromissionen koncentrerade sin verksamhet runt Osaka medan Helgelseförbundet efter en tids mission i landet hamnade i Tochigi prefeketur i närheten av Tokyo. Med denna artikel vill jag i all enkelhet lyfta fram det som kännetecknar det samfund som Örebromissionen startade, Japan Evangelical Churches (JEC) och samtidigt lyfta fram de utmaningar som samfundet har. 

Med 37 församlingar (och cirka 10 utposter) och ca 3 760 medlemmar är JEC ett mellanstort samfund i landet. Men är det någon som kännetecknar JEC är det antalet missionärer. 13 missionärer är direkt/indirekt utsända via JEC till länder som Indonesien, Tanzania, Mongoliet, Korea, Tyskland, Canada och USA. Mycket tack vare pastors/bibelskolan Kansai Bible Institute (KBI) och dess missionsinstitut. Men också som ett resultat av de missionärer som från början inspirerade och utmanade samfundet till att engagera sig i mission i andra länder.  Varje år i slutet av januari anordnads ”Mission Initiative WeeK”. En video om JECs missionsarbete skickas ut till att församligar samt ett missionshäfte om missionärerna, deras arbete och böneämne till alla (!) medlemmar inom JEC. I den församling jag arbetar i har ber vi vid varje gudstjänst för ”månadens missionär”. Allt för att inte glömma det uppdrag som Jesus gett oss: att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet och göra lärjungar.

Medelåldern ökar i hela samhället

Att ha 13 missionärer utsända är en utmaning ekonomiskt. Men tack vare de kontakter som knyts via KBI och andra ekumeniska projekt är det många församlingar utöver JEC som är med och delar på det ekonomiska ansvaret. Fast det ekonomiska stödet från andra församlingar blir det tuffare med åren att samla in till alla missionsåtagande. Orsaken är att medelåldern inom de japanska församlingarna ökar. Det är inte bara kyrkorna som känner av att medelåldern ökar. Hela det japanska samhället kännetecknas av hög medelålder. Folkmängden i Japan sjunker numera för varje år. Ser man till JEC så är det enligt de rapporter jag tagit del av medelåldern bland medlemmarna runt 55 år. Ser man till pastorerna är medelåldern betydligt högre. De flesta pastorer inom JEC är mellan 65 och 70 år! Det är en annan utmaning stor utmaning inom rörelsen.

Att medelåldern ökat känns av i vad gäller kollekt och insamlade medel. De som för 20 år sedan var förvärvsarbetare är nu pensionärer. Trots detta så håller de inte tillbaka utan likt änkan som gav av sitt allt (Lk.21:1-4) och som församlingen i Makedonien ger de först och främst sig själva (2Kor.8:1-5). Denna attityd och offervilja är något som vi bör ta efter som svenska församlingar. Kan 3 760 medlemmar med viss hjälp från andra kyrkor sända ut 13 missionärer (utan bidrag från staten!) borde vi som missionsrörelse med över 30 000 kunna sända minst 100 missionärer, eller?! 

”Skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd”. Lk.10:2 

/Kent Edefors, EFK missionär i Japan sedan 1994.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.