Att fira 100 år av mission i Centralafrika

Andreas Dagernäs, Göran Janzon och Kelakeba vid minnesstenen i Bania.

2-5 november firades historiska dagar i EEB-kyrkan i Centralafrikanska republiken. Det var då exakt 100 år sedan missionärer utsända från Örebromissionen (nuvarande EFK) kom till det område i Afrika som idag är Centralafrikanska republiken. Kyrkan inbjöd till firande i Bania och Bouar uppdelat på tre dagar. Från Sverige var en delegation med tidigare missionärerna Göran och Irma Janzon, EFKs ordförande Richard Hultmar och regionledare Andreas Dagernäs på plats. Här berättar Andreas om firandet:

I början av november 1923 kom alltså missionärerna Karl Pettersson och Gustaf Ericksson och Rut Svensson upp längs floden och steg iland i Bania. När vi svenskar nu anlände till firandet hundra år senare åkte vi bil och när vi rullande in i samhället mötte kyrkans ungdomar, JEB, upp oss och sjöng och paraderade framför bilen. Efter det tog vi oss ner till floden och satte oss i kanoter. Vi färdades en knapp kilometer nedströms fram till den plats på högerstranden i skogen där missionärerna landsteg 1923. Församlingen i Bania hade röjt upp i skogen och gjort i ordning stolar och en talarstol och hundratals personer var samlade och mötte oss med jubel och sång. Göran Janzon redogjorde för hur de första missionärerna etablerade missionen och överräckte sedan ett antal inramade foton från missionens första tid. Sedan predikade jag om att fortsätta gå i triumftåget och sprida Kristusdoften som det är formulerade i 2 Korinterbrevet. Samfundsledare Symphorien uppmanade församlingen att se framåt, lägga den senaste tidens kamp bakom sig och fortsätta med Guds verk.

Kelakeba och Göran Janzon i kanot.

När firandet var över vid stranden paddlades vi tillbaka (motströms) och tog oss upp till kyrkan. Där fortsatte firandet med avtäckning av ett minnesmonument för hundraårsfirandet. Jag och Symphorien avtäckte officiellt stenen och sen ställde vi oss vid grunden för den nya kyrkan och bad för bygget.

100-årsfirandet fortsatte sedan i ytterligare två dagar i Bouar längre norrut. Där var kyrkan fylld till brädden, representanter olika regioner hade kommit och även representanter från landets parlament var på plats. Vi fick tacka Gud tillsammans för de gånga 100 åren men firandet präglades även av att blicka framåt på de kommande 100 åren. Partnerskapet mellan EFK och EEB fortsätter framåt. En otroligt fin gest var att EEB hade samlat in en kollekt på motsvarande ca 26 500 kronor som man överlämnade till EFK för att användas i internationell mission. Ett tydligt tecken på en stark och växande kyrka som vill verka i partnerskap med EFK.

/Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika

Full kyrka och mer därtill när firandet fortsatte i Bania.