Ungdomsledarutbyte gav mersmak för mission

Under 2023 har det pågått ett utbyte mellan svenska och brasilianska ungdomsledare och ungdomspastorer. Under Torpveckan besökte brasilianarna Sverige och i oktober var det svenskarnas tur att besöka dem.

- Det var oerhört inspirerande att se frukten av svenska missionärers arbete där, berättar Julia Wellstam, ledarutvecklare i EFKs Sverigeprogram.

- Men det som påverkade oss allra mest var möten med två inhemska missionärer och de projekt de arbetar med och som vi genom Barnhjälpen stöttar. Att få lyssna till deras berättelser, kallelse, utmaningar och drömmar berörde oss alla djupt. Vi åkte alla hem stolta över att få vara del av en sådan vacker missionrörelse och visionerar nu om hur vi ännu mer kan verka för att ungdomar ska få upp ögonen för mission och se det som ett alternativ för framtiden!