Andreas om sändande: "Människor är kyrkans bästa kapital!"

Varför sänder vi missionärer?

Ta del av Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, reflektion.

Det första svaret på den frågan är bibelteologisk. Jesus uppmanar sina följare i Matteus 28 att gå ut och göra lärjungar av alla folk. Vidare i Johannes 20 sade han till lärjungarna: ”så som Fadern sände mig sänder jag er”.

Det andra svaret är församlingsteologiskt. Emil Brunner sa: Kyrkan finns till genom missionen, precis som elden finns till genom att brinna. Man kan inte tänka sig kyrkan utan missionen och tvärtom.

Är det nödvändigt att sända människor idag?

Hur ska vi då bäst bedriva mission idag? Är det nödvändigt att fortsätta sända människor utanför Sveriges gränser? Någon kan fråga sig om det är ”värt pengarna och mödan”? Skulle vi inte kunna nöja oss med att stödja projekt på plats?

Som ett svar på det kan man säga att evangeliet alltid behöver förkroppsligas, det är genom människor av kött och blod det alltid har förmedlats. Inkarnationen (Gud blev människa i Jesus Kristus) visar oss hur Fadern sände Sonen, och vi sänds utifrån samma förkroppsligande.

Den tidiga kyrkan sände människor både till nya områden och till redan etablerade församlingar, för att plantera nytt och ge stöd och uppmuntran på olika sätt.

Människor behövs för att förkroppsliga evangeliet

Man måste ha i åtanke att vi många gånger sänder till kulturer där relationer mellan människor värderas mycket högt. Därför ska vi aldrig lura oss själva att tro att vi skulle blir mer ”effektiva” i mission om vi rationaliserade bort missionärerna. På sikt skulle det tunna ut relationer och ta död på engagemanget både hemma i församlingarna och i våra partnerkyrkor. Framför allt skulle det inte på rätt sätt återge evangeliets kärna, förkroppsligandet av evangeliet. Det bästa kapitalet vi har är människor. Människor kallade av Gud och beredda att sändas ut i mission!

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i september 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!