Årsreflektion: EFKs mission i Afrika 2021

"Återigen blir de ekonomiska klyftorna i världen tydliga, något som drabbar de mest utsatta."

Fortbildningsseminarium för teologilärare, Tanzania.

2021 var ett år som på många sätt präglades av den fortsatta pandemin. Afrikas länder har drabbats i vågor och man har fått begränsad tillgång till vaccinerna. Återigen blir de ekonomiska klyftorna i världen tydliga, något som drabbar de mest utsatta, ”dessa mina minsta” som Jesus formulerade det. Året har också präglats av politisk oro. Strider i samband med presidentvalet i CAR, kravaller i Sydafrika och Eswatini är några exempel. Men mitt en utmanande situation växer Guds rike och människor vägrar ge upp hoppet om framtiden. Detta är tydligt inte minst i den uppväxande yngre generationen i dessa länder.

Den unga generationen

Ett tecken på framtidstro är att flera av EFKs partnerkyrkor jobbar på med att skapa trygga platser för just barn. I Zambia hade man en workshop där några av de traditionella ledarna i samhället funnits med, vilket var första gången. De visade ett stort intresse och nu planerar man för ett bearbeta materialet så att det blir mer tillgängligt även för dessa ledare som har stort inflytande på människor.

I Centralafrikanska republiken samlades EEB-kyrkans ungdomsrörelse, JEB, till konferens i augusti med omkring 1000 deltagare. Landets president Touadera var närvarande liksom representanter för såväl kyrkliga som civila organisationer. EEBs president Symphorien Bouassi talade utifrån Jesu ord i Matt 5:13-14. "Ni är jordens salt ... Ni är världens ljus”. Han uppmuntrade ungdomarna att bli verktyg för försoning, rättvisa och fred. Ett viktigt budskap i ett land härjat av motsättningar och strider.

Ledare tränas

Ett viktigt område i region Afrika är utbildning och träning av ledare. I Tanzania genomfördes ytterligare ett fortbildningsseminarium för teologilärare. Ett resultat av detta är att processen med att skriva ny kontextanpassad kurslitteratur till samfundets pastorsutbildningar nu är igång. Det kommer bli viktiga verktyg för att forma framtidens ledare i Tanzania.

Klimatförändringar och resiliens

Under året blev förstudien om klimatförändringar och resiliens klar. Det var en kartläggning av klimatförändringarnas effekter hos våra partnerkyrkor och dess omgivningar – och hur kyrkorna kan gensvara på dessa utmaningar. Detta blir grunden för det fortsatta regionala programmet ”Action for resilience – African churches responding to climate change”. Det ska ge verktyg för våra partnerkyrkor att möta utmaningarna som och kunna hjälpa människor till hållbar försörjning i de samhällen de finns. Detta regionala program har startat igång under 2022.

Sandra & Andreas Palm m.fl. på bönevandring i Manzini, Eswatini.

Sändande

Det är med stor glädje vi har fått sända två familjer/par till region Afrika under 2021. Cornelia och Johan Newman och deras fyra barn flyttade i augusti till Arusha, Tanzania för att jobba med barns rättigheter, hållbar försörjning och klimatfrågor tillsammans med vår partner FPCT. De kommer att arbeta både i Tanzania och regionalt. Sandra och Andreas Palm flyttade i september till Eswatini för församlingsplantering i staden Manzini tillsammans med EFKs partnerkyrka Holiness Union Church. Vi gläder oss åt att Gud kallar och sänder nya missionärer även i en tid som denna som behöver mycket av Guds frid och fred.

Denna årsreflektion är en del av den summering av EFKs verksamhetsår 2021 som finns att ta del av i sin helhet här!