Årsreflektion: EFKs mission i Asien coronaåret 2020

”Våra missionärer och samarbetskyrkor har tagit stora kliv framåt för att sprida hopp”

Tack vare tidigare insatser fick vår samarbetspartner i Indien, som enda organisation, tillåtelse att komma in i ett nedstängt slumområde för att dela ut mat.

"'Vi befinner oss inte i samma båt, men möjligtvis på samma stormiga hav'. Så beskrev någon den globala pandemi som världen just nu upplever. När väl smittspridningen av covid-19 skedde så var det inte främst antalet sjuka som var oroväckande för oss som arbetar i Asien utan det lidande som de olika restriktionerna orsakade. Det blev tydligt att människor lever med olika förutsättningar." Det skriver Linnea Åberg Öppnas i nytt fönster. och Maria Finnevidsson Öppnas i nytt fönster., regionledare för EFKs arbete i Asien, i denna årsreflektion.

I Asien har antalet fattiga och utsatta ökat. Barn har tagits ur skolan och fler lever i riskzonen för människohandel.

I en oroväckande tid har vi dock sett hur flera av EFKs missionärer, samarbetskyrkor och partnerorganisationer tagit stora kliv framåt för att sprida hopp och betjäna samhället. Människor har kommit till tro på Jesus, församlingar planteras och många har fått stöd till försörjning, utbildning och hälsa.

”Gud ville leda oss vidare”

En av våra utsända i Sydostasien berättar: ”När konsekvensen av pandemin visade sig vara mycket mer långtgående än vi i början hade trott, stängde vi ner vårt center med café och språkundervisning. Det blev ekonomiskt ohållbart att fortsätta på grund av restriktioner och lock down. Men när vi bad upplevde vi att Gud ville leda oss vidare in i något nytt. I slutet av året öppnade vi ett nytt ungdomscenter på en ny plats och där vi ser att arbetet kan vara mer flexibelt, fokuserat på uppdraget och fungera bättre till den verklighet som vi måste förhålla oss nu. Under år 2021 vill vi med ny kraft fortsätta att dela evangeliet och se grupper av människor som följer Jesus växa fram i vår megastad!”

Det center som EFKs medarbetare driver i Sydostasien tvingades stänga som en följd av lockdown. I slutet av året kunde centret dock öppna igen på en ny plats där arbetet kan fungera ännu bättre.

Tidigare insatser gav unika möjligheter

I norra Indien har vår samarbetspartner fått betjäna människor mitt i den rådande krisen. Indiska myndigheter beslutade sig för att stänga ned ett slumområde där coronasmittan hade tagit sig in. Människor fick varken ta sig in eller ut vilket gjorde att den humanitära nöden ökade. Tack vare tidigare insatser och goda relationer till lokal polis och myndigheter gavs vår partner som enda organisation möjlighet att dela ut förnödenheter till 100 familjer i området. Idag arbetar de med stöd från EFK vidare för försörjning och hälsa i området.

Tre missionärsfamiljer sänds ut

År 2021 kommer fortsätta att präglas av pandemin, men vi ser samtidigt att Gud verkar och arbetet går framåt. En av de saker som vi är extra glada för är att EFK förbereder nya missionärer. Therese och Patrik Öppnas i nytt fönster. till Thailand, Otto och Pernilla Ardeby till Nepal och Magnus och Maria Öppnas i nytt fönster. till Mongoliet.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i januari 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.