Årsreflektion: EFKs mission i Europa, Mellanöstern och Nordafrika coronaåret 2020

”Hjälpinsatser till de mest utsatta visar på hopp, medmänsklighet och kärlek”

I Serbien har vår partner Bread of Life gjort viktiga humanitära insatser för två utsatta grupper i landet: äldre och romer.

"I februari 2020 möttes vi i regionens ledningsgrupp för ett par dagars möten i Marseille. Vårsolen sken och vi pratade planer och strategier. Vårens reseschema var spikat sedan länge. Några veckor senare såg situationen helt annorlunda ut och alla planer lagda på is." Här berättar Helen Öppnas i nytt fönster., regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika, om oerhörda utmaningar, men också om ett hopp som alltid bär.

Under pandemin har grundläggande skillnader mellan rika och fattiga, demokratier och diktaturer återigen blivit tydliga. I diktaturer och svaga demokratier kan du inte lita på att den information som myndigheterna förmedlar är helt riktig och sann. Basala samhällsfunktioner fortsätter att inte vara tillförlitliga. Ryktesspridningen är stor och sjukhusen är på flera håll undermåliga och/eller fulla. I den här miljön lever och verkar våra samarbetspartners och bor också flertalet av våra internationella medarbetare.

Våra partners ställde snabbt om

”Vi ställer inte in, vi ställer om” sa både vi och våra partners tidigt under året. Den teologiska utbildningen ABTS i Libanon fattade exempelvis ganska snart ett beslut att permanent göra om sitt utbildningsupplägg, från att alla elever kommer och bor på skolan till att eleverna finns kvar i sina länder och bara kommer till Libanon i kortare perioder.

Tack vare sina tidigare erfarenheter från humanitärt arbete kunde Bread of Life i Serbien snabbt ställa om från utvecklingsinsatser till just humanitärt stöd. Man bidrog med mat och hygienartiklar till två mycket utsatta grupper i det serbiska samhället: äldre och romer. Förfrågningar har kommit från både enskilda och myndigheterna och organisationen har gjort en oerhörd insats, samtidigt som man stöttat romska barn och unga vars skola blev digital. Flera andra av våra partners har under året ställt om, anpassat sig och gjort viktiga humanitära insatser.

I augusti drabbades ett redan utsatt Libanon för en svår explosion.

Kännbara konsekvenser

Pandemins ekonomiska konsekvenser har naturligtvis också varit kännbar. Threads of Hope i Aten har kämpat rejält och klarade ekonomin inte minst tack vare insatser från drivna ideella krafter i Sverige.

För våra missionärer har året varit en utmaning. Majoriteten har levt under lock down under långa perioder, missionärsbarnens skola har blivit digital och behövliga Sverigeresor har ställts in.

Explosion drabbade ett redan utsatt Libanon

Den 4 augusti inträffade den oerhörda explosionen i hamnområdet i Beirut. Detta ledde till flera hundra döda, tusentals sårade och massiv materiell förstörelse. Explosionen räknas till den allra största i modern tid, detta i ett redan socialt, ekonomiskt och politiskt mycket utsatt land. Både SAT-7 Libanon och MERATH gjorde stora insatser – i en situation där de själva också var utsatta och drabbade. Explosionen kommer att prägla det libanesiska samhället – och våra partners där - under lång tid framöver.

”Vi kan inte leva utan hopp”

Det har varit ett tungt år, samtidigt som det varit ett år av hopp. ”Vi kan inte leva utan hopp”, säger Nabil Costa, hos vår partner i Libanon, när han blickar ut över det sargade Beirut. Samtidigt som en hopplöshet breder ut sig har konkret hjälp till de allra mest utsatta visat på hopp, medmänsklighet och kärlek. Det är inte kört, det finns hopp! Det är ord som får sammanfatta både 2020 och när vi blickar framåt.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i januari 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.