Årsreflektion: EFKs mission i Latinamerika och Iberiska halvön 2021

"..räddat 400 barns utbildning genom att ge läxstöd till barnen när skolan varit nedstängd."

De som arbetar i antikorruptionsprojektet i Brasilien. Foto: Anna-Maria Jonsson.

Under början av 2021 tog pandemin ett starkt grepp om regionen och flera länder av de vi arbetar i var de värst drabbade i världen. Brasilien hade vissa veckor 25% av dödstalen totalt i världen och Peru har det högsta dödstal per capita i världen. Vi som EFK fortsatte att finnas som stöd för ledare och gjorde under våren en del hjälpinsatser för att hjälpa dem som led konsekvenser av restriktionerna.

Antikorruptionsprojekt startar

Mitt i detta skulle vårt antikorruptionsprojekt (Transparency for children`s right) startas vilket var omöjligt, så starten flyttades fram fyra månader. All rekrytering och utbildning i insatsen gjordes digitalt och kunde trots förutsättningarna genomföras på ett bra sätt. I november genomfördes den officiella lanseringen av projektet på ett fysiskt möte i Recife. Efter det har de lokala grupperna i de 7 städer där projektet genomförs formats och börjat att utbildas.

I samband med att antikorruptionsprojektet startades lanserades en bönekampanj för Barns rättvisa utifrån att insatserna i projektet kräver en del mod och att det finns en säkerhetsrisk för de involverade. Dessutom kände flera involverade i insatsen att det fanns ett starkt andligt tryck. Kampanjen är unik då den sker både i Sverige och Brasilien parallellt där enskilda och församlingar kan anmäla sig vilket genererar ett månatligt bönebrev.

Ny församlingsplantering i Valencia

I Spanien kunde arbetet efter pandemin återupptas och vi har under 2021 sett stor framgång i arbetet som görs gentemot mc-världen. Gud har verkligen berört människor och de relationer som våra missionärer Anna-Maria och Ferro Mehmedovic skapat med olika grupper har djupnat och börjar ge frukt. I Valencia har också en ny församlingsplantering startat i Alfafar och relationen med församlingen Valentía har djupnat.

Församlingsplantering i Alfafar, Spanien.

Läxstöd för 400 barn

I Paraguay har arbetet gått framåt och man har under åren 2020 och 2021 räddat 400 barns utbildning genom att ge läxstöd till barnen när skolan varit nedstängd. Under året startades 3 nya sociala insatser kopplade till lokala församlingar och engagemanget för de mest utsatta har ökat.

Framåt

Pandemin har orsakat många problem för våra partners som levt i nedstängda samhällen, men vi kan också se hur våra partner får en ännu mer relevant roll i samhället som kyrkor. Digitaliseringen har utvecklats vilket gör att vi kommer att ha en aktivare kontakt framöver, även när det är tillåtet att resa och relationen mellan utsända missionärer och församlingarna kan stärkas. Under höstterminen 2021 kunde regionledaren börja resa och besök gjordes i Spanien och Brasilien, en reflektion efter dessa resor är att relationerna med partner fördjupats och att pandemin lärt oss att vi är sammankopplade på ett unikt sätt och att vi har fått betyda mycket för varandra i en svår tid.

Denna årsreflektion är en del av den summering av EFKs verksamhetsår 2021 som finns att ta del av i sin helhet här!