Årsreflektion: EFKs mission i Latinamerika och Iberiska halvön coronaåret 2020

”Våra partners har blivit begränsade, men också utmanade att möta nya behov”

I Paraguay har kyrkorna och de sociala projekten fungerat som matutdelningscentraler.

"Både Latinamerika och Iberiska halvön har under 2020 drabbats av väldigt stor smittspridning och dödsfall på grund av covid-19. Länderna har under året präglats av lockdowns och varit nedstängda över lång tid eller öppnats upp och stängts ned växelvis." Här berättar Anna-Maria Jonsson Öppnas i nytt fönster., regionledare för EFKs arbete i regionen, om svårigheter, men också ljuspunkter.

Våra utsända missionärer har varit mycket begränsade i sitt arbete och har fått använda de medel de kunnat för att upprätthålla arbetet. Våra partners har å ena sidan blivit begränsade att agera ute i samhället med de vanliga aktiviteterna och gudstjänster. Å andra sidan har de samtidigt blivit utmanade att ställa om och möta de nya behoven som finns i ett samhälle med många fattiga som inte har mat för dagen. Just de fattigaste i de olika länderna har blivit mest utsatta. Många lever ur hand i mun och har inga reserver och då hungrar man eller så försöker man få en inkomst och riskerar att bli sjuk, bötfälld osv.

Det våra partners gjort under 2020 är att dela ut stora mängder mat där de finns. I Brasilien har våra partners delat ut över 20 ton mat och i Paraguay har kyrkorna och de sociala projekten fungerat som matutdelningscentraler.

Dop i Unocolla hos en av våra pionjärarbetare i Peru.

Väckelse i Peru

På flera platser och genom församlingar har Gud berört människor. I Peru har vi sett en väckelse bryta fram och i Spanien ser vi hur människor alltmer vänder sig till Gud. På bilden kan ni se dop i Unocolla hos en av våra pionjärarbetare i Peru som har haft det kämpigt i arbetet under många år men som under pandemin upplevt hur Gud kallat människor till sig. Här döps 8 personer till Kristus i en kall flod på nästa 4000 m höjd i Anderna.

Kallelse att arbeta mot korruption i Brasilien

Inför 2021 finns många drömmar och planer, även om det är svårt att veta hur det kommer att bli. Det som kommer att ske framför allt är början av ett stort projekt där vi fått finansiering genom Svenska Missionsrådet att arbeta mot korruption i sju städer i nordöstra Brasilien. Det är ett väldigt utmanande tema och situationen med pandemin gör det mer komplext, men vi ber om Guds beskydd och vägledning i denna kallelse.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i januari 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.