Baptistförsamlingen Korskyrkan Uppsala

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Väktargatan 2D",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "75422",
      "city": "Uppsala",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Uppsala",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Väktargatan 2 D",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "75422",
      "city": "Uppsala",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Uppsala",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13855",
  "name": "Baptistförsamlingen Korskyrkan Uppsala",
  "identityNumber": "168176000340",
  "emails": [
    {
      "address": "info@korskyrkanuppsala.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.korskyrkanuppsala.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Uppsala",
    "county": "Uppsala",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Väktargatan 2D",
    "address3": "",
    "postalCode": "75422",
    "latitude": 59.869062,
    "longitude": 17.643051
  },
  "coordinates": {
    "city": "Uppsala",
    "county": "Uppsala",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Väktargatan 2D",
    "address3": "",
    "postalCode": "75422",
    "latitude": 59.869062,
    "longitude": 17.643051
  },
  "namn": "Baptistförsamlingen Korskyrkan Uppsala",
  "ort": "Uppsala",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Väktargatan 2D",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "info@korskyrkanuppsala.se",
  "webb": "www.korskyrkanuppsala.se",
  "lan": "Uppsala",
  "longitude": 17.643051,
  "latitude": 59.869062
}

Baptistförsamlingen Korskyrkan Uppsala

Ingress