Regionala nätverk EFK

Vi bärs av en längtan att vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar i vårt land. I det behöver vi stå bredvid och intill varandra för att söka Gud i den här tiden.

Vi tror på ett samspel mellan det lokala, regionala och nationella perspektivet. Därför har vi startat upp 12 regionala nätverk som består av de medarbetare som finns i EFKs församlingar i respektive region. Utöver nätverken i Sverige utgör också de svensktalande baptisterna i Finland ett nätverk. Vi kallar dessa nätverk för VI I EFK LEDA och visionen är att vi vill ta ansvar för landet och att vi vill ta ansvar för varandra. Varje regionalt nätverk träffas omkring fem gånger per år samt till den stora medarbetarkonferensen som också ingår i årsrytmen. Nätverken leds av en till två nätverksledare per region och dessa ledare träffar EFKs missionsdirektorer och representanter från Sverigeprogrammet vid två tillfällen per år.

Nätverksträffarna bygger på ett upplägg utifrån akronymen LEDA:

 • L – Lära Här får vi input i form av undervisning, böcker mm för att öka vår kunskap.
 • E – Engagera Här delar ledarna med sig av sina utmaningar och glädjeämnen och man ber för varandra.
 • D – Drömma Vi försöker se bortom där vi är idag. Vad längtar vi och Gud efter ska ske i vår region?
 • A – Agera Vi tror att det är viktigt att bli konkret i handlandet. Vilka steg vill respektive ledare ta till nästa gång vi möts?

Regioner och nätverksledare i Vi i EFK Leda

 • Norra norrland: Jan Zetterlund
 • Mittnorrland: Elisabeth Ågren
 • Dalarna: Öyvind Tholvsen
 • Stockholm-Uppsala: Richard Hultmar,
  Anton Thilander
 • Bergslagen: Ellen Hemström,
  Agneta Hallenius
 • Västmanland-Sörmland: Andreas Rosdahl
 • Östergötland: Samuel Furingsten, Linn Bernberg
 • Skaraborg: Waldemar Sjögren
 • Göteborg: Stig Bomberhult,
  Maritha Vilhelmsson
 • Småland-Blekinge: David Axelsson,
  Anna Aspås
 • Skåne: Håkan Kenne,
  Erika Bäck
 • Österbotten, Finland: Peter Sjöblom, Lotta Blomberg
Regionala nätverk inom Evangeliska FrikyrkanFörstora bilden

Nätverksledare Ung

Norr

David Lindé. Mejla David, 070-948 76 58

Mitt

Hanna Leonardsson. Mejla Hanna, 076-028 43 04

Julia Wellstam. Mejla Julia, 070-587 19 54

Söder

Anney Haglund. Mejla Anney, 070-797 49 30

Bernhard Svanström. Mejla Bernhard, 073-062 48 97

Andreas Abrahamsson. Mejla Andreas, 070-516 65 32

Regionala nätverk inom Evangeliska FrikyrkanFörstora bilden

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Ta kontakt med mig gällande våra regionala nätverk!

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet

070-245 96 21

Mejla mig!