Baptistförsamlingen Korskyrkan Stockholm

Postadress:
Birger Jarlsgatan 66
08-411 50 04

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Birger Jarlsgatan 66",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "11429",
      "city": "Stockholm",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Stockholm",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "Birger Jarlsgatan 66",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "11429",
      "city": "Stockholm",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Stockholm",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "isContactAllowed": true,
      "phoneNumber": "08-411 50 04",
      "type": "phone_work"
    }
  ],
  "id": "13833",
  "name": "Baptistförsamlingen Korskyrkan Stockholm",
  "identityNumber": "168020010636",
  "emails": [
    {
      "address": "info@korskyrkanstockholm.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "www.korskyrkanstockholm.se",
  "_coordinates": {
    "city": "Stockholm",
    "county": "Stockholm",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Birger Jarlsgatan 66",
    "address3": "",
    "postalCode": "11429",
    "latitude": 59.342524,
    "longitude": 18.0642
  },
  "coordinates": {
    "city": "Stockholm",
    "county": "Stockholm",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "Birger Jarlsgatan 66",
    "address3": "",
    "postalCode": "11429",
    "latitude": 59.342524,
    "longitude": 18.0642
  },
  "namn": "Baptistförsamlingen Korskyrkan Stockholm",
  "ort": "Stockholm",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "Birger Jarlsgatan 66",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "08-411 50 04",
  "epost": "info@korskyrkanstockholm.se",
  "webb": "www.korskyrkanstockholm.se",
  "lan": "Stockholm",
  "longitude": 18.0642,
  "latitude": 59.342524
}

Baptistförsamlingen Korskyrkan

Ingress