Vanliga frågor och svar om kyrkoavgiften

Vad är kyrkoavgiften?

Kyrkoavgiften är en avgift som är obligatorisk för alla individer som är medlemmar i Svenska kyrkan. Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades kyrkoavgiften för kyrkoskatten.

Kyrkoavgiften uppgår till cirka 1 % av din inkomst av tjänst eller pension. Den exakta kyrkoavgiften till Svenska kyrkan beror på hur hög din inkomst är samt vilken församling du tillhör och justeras från år till år.

Om man väljer att ge kyrkoavgift till ett frikyrkosamfund är det samfundets årsmöte som bestämmer hur hög kyrkoavgift ska vara varje år, men Evangeliska Frikyrkan har, liksom de flesta samfund, valt 1,0%.

Hur gör jag för att stödja min
EFK-församling med kyrkoavgiften?

Fyll i dokumentet digitalt via filen "Fyll i talongen digitalt Länk till annan webbplats.". Alternativt skriv ut och fyll i dokumentet ”Skriv ut talongen” som finns på samma sida.

På talongen kan Du då välja ett av två alternativ:
1. Du kan välja att ge 100 % till det gemensamma arbetet via EFK
2. Du kan välja att ge 50 % till arbetet via din lokala EFK-församling och 50 % till det gemensamma arbetet via EFK.

Hur hög är kyrkoavgiften i EFK?

Kyrkoavgiften uppgår till 1,0 % av din beskattningsbara inkomst. Varje år redovisas given summa i slutskattebeskedet.

Vad används den gemensammadelen av kyrkoavgiften till?

Den del som går till vårt gemensamma arbete används bland annat till pionjärarbete i Sverige, till de stora satsningar för våra barn och ungdomar som EFK arrangerar och till vårt internationella arbete.

Dessutom går gåva till det gemensamma arbetet via EFK tillbaka till din egen församling - i form av ledar- och pastorsutbildningar, fortbildning för pastorer, stöd och rådgivning, församlingsbesök, information och arbetsgivarstöd och mycket mer.

Måste jag vara medlem i EFK för att kunna bidra med min kyrkoavgift?

Nej, det spelar ingen roll om du är medlem i Evangeliska Frikyrkan, någon annat samfund eller inte är medlem i något samfund över huvudtaget. Du kan ändå välja att ge kyrkoavgift till Evangeliska Frikyrkan, och kan självklart även välja hur kyrkoavgiften skall fördelas, och vilken lokal församling som eventuellt skall stödjas.

Hur många i EFK ger sin kyrkoavgift via det egna samfundet?

I nuläget har 4165 av samfundets 34000 medlemmar valt att ge kyrkoavgift till Evangeliska Frikyrkan. Detta motsvarar 12,2 % av medlemmarna. Siffrorna är från 2018.

Hur överförs kyrkoavgiften?

Överföringen sker automatiskt genom Skatteverket.

Kan jag ångra mig?

Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Statusen den 1 november avgör kommande kalenderår och gäller tills vidare.

Vilka ger via kyrkoavgiften?

Alla personer födda i Sverige innan 1996-01-01 blev automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan, förutsatt att minst en av föräldrarna var medlem i Svenska kyrkan vid tiden för födseln. Detta villkor uppfylls av 98% av befolkningen född innan 1996-01-01. Därmed blev dessa medlemmar i Svenska kyrkan och om de inte begärt utträde betalar de ungefär 1% av sin inkomst varje år i kyrkoavgift till Svenska kyrkan.

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till EFK?

Nej, men Du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Du kan tillhöra två trossamfund och betala dubbla avgifter. Vill du ge kyrkoavgift enbart till Evangeliska Frikyrkan måste du begära utträde ur Svenska kyrkan.

Statusen den 1 november avgör tillståndet kommande kalenderår och gäller tills vidare. Även om Du inte idag är medlem i Svenska kyrkan eller Evangeliska Frikyrkan kan Du börja ge kyrkoavgift till Evangeliska Frikyrkan.

Kan man gå ur Svenska kyrkan?

Sedan 1 januari 1952 finns möjligheten att gå ur Svenska kyrkan, utan krav på att man inträder i en ny församling, vilket var villkoret innan 1 januari 1952.

Det som krävs är man skickar ett intyg till sin lokala församlingsexpedition där det tydligt framgår att man önskar gå ur Svenska kyrkan och detta intyg måste innehålla namn, personnummer och bostadsadress samt underskrift på den som önskar utträda. Alternativt kan man beställa en talong på denna hemsida för byte av kyrkoavgiftsmottagare.

Sedan 2001 är det möjligt att välja att ge sin kyrkoavgift till Evangeliska Frikyrkan. Det är möjligt att ge kyrkoavgift till flera samfund, det vill säga man behöver inte gå ur Svenska kyrkan för
att man önskar stödja sitt frikyrkosamfund med kyrkoavgiften, men då får man betala dubbel kyrkoavgift.

Kan man gifta sig i Svenska kyrkan utan att vara dess medlem?

För att ha rätt att få gifta sig kostnadsfritt i Svenska kyrkan krävs det att en av makarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Man kan få gifta sig i Svenska kyrkan ändå, men det avgörs från församling till församling, och då kan även Svenska kyrkan utkräva ersättning för faktiska kostnader. Det finns alltid möjlighet för den som önskar att inträda som medlem i Svenska kyrkan, även om valt att gå ur sedan tidigare.

Vad är ”begravningsavgiften”?

Begravningsavgiften är en obligatorisk avgift som alla svenska medborgare betalar, oavsett eventuell församlingstillhörighet. Den varierar mellan olika församlingar, från 0,065% till 0,76% av inkomst av tjänst (siffror från 2012).
Begravningsavgiften bekostar och ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni om så önskas samt skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor.
Det är församlingarna inom Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten, förutom i Tranås och Stockholm där kommunen är huvudmän.

Vad händer när jag dör? Får jag begravas på kyrkogården?

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Svenska kyrkan har ansvar för att ordna så att alla människor som dör i Sverige får tillgång till begravningsplats oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte.
Övrig information finner Du på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se Länk till annan webbplats. - sök på ”kyrkoavgift” i sökrutan.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Välkommen att höra av dig till mig!

Ingrid Erenmalm
Handläggare för Kyrkoavgift 25 % samt frågor kring skattereduktion.
019-167600

Mejla mig!