Region Europa, Mellanöstern, Nordafrika

Här hittar du kontaktuppgifter till våra utsända medarbetare i region Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

EFK har även anställda missionärer i Mellanöstern och Nordafrika. De arbetar inom EFKs fokusområden och i nära samarbete med lokala partners. För mer information, kontakta eumena@efk.se.

Billy Hellmark

Arbetar på 50% med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Med i ledningsgruppen för Europa/Nordafrika/Mellanöstern.


Mejla mig!

Eva-Lena Hellmark

Arbetar på Threads of Hope som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


Mejla mig!

Fredrik

Insamlingsansvarig för missionärsunderhåll 50 % och biträdande regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika 50 %

070-291 07 93

Mejla mig!

Helen

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


Mejla mig!

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!

Magnus A

Ledaruppdrag i Mongoliet samt regionsamordnare för Eumena.


Mejla mig!