Personalförsäkringar inklusive tjänstepension

Foto: Craig Whitehead.

Som anställd av organisationen Evangeliska Frikyrkan eller samarbetande församling som är ansluten till Arbetsgivaralliansen betalas premie in för din avtalsenliga tjänstepension.

Sidöversikt

Betalar din församling avtalsenliga försäkringar?

Garantin för att din arbetsgivare skall betala avtalsenliga försäkringar är att de är anslutna till Arbetsgivaralliansen (AA). Är din arbetsgivare inte ansluten till AA så är du inte avtalsenligt försäkrad utan kan sakna viktigt försäkringsskydd.

Kontaktpersoner och PenSy

Är du anställd i en EFK-församling kontaktar du Göran Didrikson Öppnas i nytt fönster. som administrerar de församlingsanställdas försäkringar. Är du anställd inom organisationen Evangeliska Frikyrkan kontaktar du Lisa Örneus när det gäller dina försäkringar.

Församlingarna rapporterar anställningar och löner till EFK — personalförsäkringar. EFK håller reda på all information i pensionssystemet PenSy. Församlingens kassör eller lönesekreterare kan få inloggningsuppgifter till församlingens sida i PenSy. Som inloggad kan man registrera ny lön, nyanställd respektive avslutad tjänst, tjänst- och föräldraledighet mm. För inloggningsuppgifter till PenSy kontaktar du Göran Didrikson. Öppnas i nytt fönster.

Vilka försäkringar har de anställda?

Följande försäkringar är avtalsenliga. De ska tecknas om arbetsgivaren (församlingen) är medlem i Arbetsgivaralliansen:

  • Tjänstepension enligt ITP-planen
  • Sjukpension från ITP
  • Tjänstegruppliv (TGL)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Trygghetsrådet TRS

När kan du få hjälp av försäkringen?

  • Är du sjukskriven mer än 90 dagar kan du få hjälp från sjukpension från ITP.
  • Drabbas du av arbetsskada kan du få hjälp från TFA-försäkringen.
  • Drabbas anställd av dödsfall, betalas ett engångsbelopp ut till efterlevande.
  • Drabbas du av arbetslöshet, kan du få hjälp till nytt arbete av Trygghetsrådet.

Ta kontakt med din arbetsgivare om något av ovanstående inträffar. Är du anställd i en församling så kontaktar din arbetsgivare Evangeliska Frikyrkan.

Mer om försäkringarna

Som arbetsgivare och anställd kan du läsa mer om försäkringarna på följande länkar:
www.collectum.se Länk till annan webbplats. (ITP, TGL)
www.alecta.se Länk till annan webbplats. (ITP)
www.fora.se Länk till annan webbplats. (TFA)
www.trs.se Länk till annan webbplats. (TRS)


Som anställd och ansluten till facket Vision hittar du värdefull information på www.vision.se/ekumeniska Länk till annan webbplats.
Som arbetsgivare hittar du värdefull information på www.arbetsgivaralliansen.se Länk till annan webbplats..

Så var det förr

Fram till 31 dec 2012 kunde församlingar välja att ansluta sig till Arbetsgivaralliansen eller inte. De som anslöt sig till Arbetsgivaralliansen tidigare försäkrade sina anställda enligt ITP-planen. De som inte var anslutna betalade premien för tjänstepension till EFK, som i sin tur lät EFKs Pensionsstiftelse förvalta pensionsmedlen för att sedan betala ut dem när anställda går i pension.
Från 1 jan 2013 måste församlingar vara anslutna till Arbetsgivaralliansen för att EFK — personalförsäkringar skall kunna hjälpa församlingarna med administrationen.

Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse

Kontaktuppgifter till kontoret

Postadress:
Evangeliska Frikyrkans Pensionsförsäkringar
Box 1624
701 16 Örebro

Besöksadress:
Åstadalsvägen 2A, Örebro.
Telefon: 019 - 16 76 00
E-post: pension@efk.se
Bankgiro: 5061 - 7018

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är kontaktperson för pensions- och försäkringsfrågor inom EFK!

Göran Didrikson
Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20 %, testamentesansvarig 15 %
019-167 626
070-355 86 92

Mejla mig!