Årsreflektion: EFKs mission i Europa, Mellanöstern och Nordafrika 2021

"Våra partner i Nordafrika har haft ett år med flera utmaningar."

2021 blev det året som vaccinen skulle göra slut på pandemin. Verkligheten visade sig mer komplicerad än så och även om vi i Sverige nu har förklarat pandemin avslutad fortsätter den att påverka våra samarbetsländer i hög utsträckning, om än i minskade omfattning.

Under pandemin har grundläggande skillnader mellan rika och fattiga, demokratier och diktaturer återigen blivit tydliga. I diktaturer och svaga demokratier kan du inte lita på att den information som myndigheterna förmedlar är helt riktig och sann. Ryktesspridningen är stor. När detta skrivs pågår Rysslands invasion av Ukraina och återigen blir skillnaden mellan demokrati och auktoritära stater tydlig.

10 år av krig i Syrien

2021 var det tio år sedan som kriget i Syrien startade. Situationen för de syriska flyktingarna i både Syrien, Libanon och övriga närliggande länder fortsätter att vara till synes utan hopp och sämre än någonsin. Mitt i detta fortsätter vår partner MERATH att oförtrutet stötta i humanitär hjälp, möjliggöra skolgång för de syriska barnen, med mera. De bidrar med hopp i en svår tid.

Stärka rättigheterna för barn i utanförskap

Under ett antal år har vi arbetat i ett stort SMR-finansierat program för att stärka rättigheterna för barn i utanförskap i Mellanöstern och Nordafrika. Det har skett genom ett antal lokala organisationer i fem olika länder, bland annat Egypten och Sudan. 2021 var sista året som insatserna skedde med stöd av SMR-medel vilket innebär en stor förändring både för regionen och för våra partners från och med 2022. Arbetet fortsätter i minskad omfattning framöver. En viktig rättighet som arbetats för är barns rätt till skolgång, en rättighet som starkt utmanats under pandemin.

Ett exempel är centret, där vi arbetar för att barn med funktionshinder ska få chans att utvecklas, gå i skolan och vara en del av samhället. Arbetet drivs i byar som ligger långt ifrån städerna och som traditionellt sett har haft väldigt negativ attityd mot personer med funktionshinder. På grund av känslan av skam har föräldrarna ofta valt att hålla barnen inomhus och de har sällan fått chans att komma ut. Detta är vi med och förändrar. Genom utbildning undervisar vi familjerna om barnens rättigheter och familjens roll i att främja barnets utveckling. Vi har också tränat lokala volontärer att driva ett center mitt i byn där barnen kan få komma varje vecka för att delta i aktiviteter som stimulerar deras utveckling på olika plan. Dessutom jobbar vi med de lokala skolorna för att de ska öppna upp och välkomna barn med funktionsnedsättningar.

Nya medarbetare

I augusti hade vi glädjen att välkomna Lara och Johannes Roswall som nya medarbetare till vår region. De bor nu i Aten och ska arbeta med församlingsplantering i stadsdelen Exarchia tillsammans med Billy och Eva-Lena Hellmark. I slutet av året flyttade också Threads of Hope till nya och bättre lokaler. Det har varit en avgörande flytt för att man ska kunna utvecklas som företag och ha plats för både träning, där kvinnorna får tränas upp i sömnad, och själva företagsdelen, där varorna sys.

Framåt

Våra partner i Nordafrika har haft ett år med flera utmaningar. Covid har gjort det svårare att jobba och ledarskapsbyten där det varit svårt att hitta efterträdare. Trots utmaningar ger de inte upp utan fortsätter att kämpa för att Guds rike ska växa i Nordafrika.

Det är en förmån att få gå sida vid sida med våra partners i med- och motgång. Vi sager det ofta, vi har så mycket att lära av dem, inte minst när det gäller synen på det vi gör och att leva i utsatthet. Följande citat från en av våra partners sammanfattar det hela väl:
“I am a tool in the hand of God. It is not my responsibility to expect results but it is to do my part. It is an honor and a privilege to serve his people, even though they are poor and not even appreciating what we do. But knowing that they are sent by God we are privileged to serve them.”

Denna årsreflektion är en del av den summering av EFKs verksamhetsår 2021 som finns att ta del av i sin helhet här!