Hundralappar till mission

Gåvor som skänks "dit de bäst behövs", är på ett sätt de allra mest värdefulla. De gör att vi kan kan arbeta flexibelt och se till att de kommer till allra mest nytta vid varje tillfälle. När du ger "hundralappar till missionen" är du med och förändrar hela världen.

Jag vill ge hundralappar till missionen! Öppnas i nytt fönster.

EFKs arbete, både i Sverige och internationellt är oftast långsiktigt. I ett samhälle där det mesta ska ske omedelbert och där snabba resultat värderas högt vet de flesta av oss egentligen att verklig förändring tar tid. Därför ser EFK till att bygga långsiktiga relationer med dem vi samarbetar med. Många av dem är till och med som våra syskon. Detta ger oss och våra samarbetspartners möjlighet planera insatserna på bästa sätt, kartlägga vilken kompetens som behöver anställas osv.

Samtidigt kan det vara svårt få tillräckliga intäkter till projekt som får lite eller ingen uppmärksamhet i media eller på andra sätt, eller som har svårt att på kort sikt visa konkreta resultat. Därför är ni som ger fria gåvor, där ni överlämnar beslutet om hur pengarna skall fördelas till dem som har direkt insyn projekten och de behov som finns, oerhört viktiga. Tack vare er kan många viktiga insatser göras som inte vore möjliga annars!

Exempelvis kommer kampen för religionsfrihet på flera håll i världen inte att vinnas över en natt. Det gör inte heller arbetet med attitydförändringar kring människohandel som motverkar denna stora och fruktansvärda industri och som har som mål att utradera efterfrågan. Detta är exempel på projekt där det kan vara svårt att visa konkreta framsteg på kort sikt – men det gör inte arbetet mindre viktigt.

Genom månadsvis ge hundralappar till mission är du med och ser till att vi kan fortsätta dessa och många liknande insatser, både i Sverige och internationellt. Om vi har ditt förtroende att förvalta dina gåvor utifrån de behov vi ser – då lovar vi att de kommer till maximal nytta!

Är du med?

Jag vill ge hundralappar till missionen! Öppnas i nytt fönster.

Så här behandlar Evangeliska Frikyrkan (EFK) dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster..
EFK innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..