Intro till Jesus

Hur ser du på Jesus? Kollage som visar olika Jesus-bilder.

Hur är Jesus? Det finns många svar på den frågan. Vi i EFK har ingen ledare som bestämmer vad alla ska tycka och tro. Så för att ge ett svar från EFK kommer här flera bilder av Jesus. Det är både personliga berättelser och kyrkors beskrivningar av Jesus.

Korskyrkan i Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriver om livet med Jesus

Alla människor har sin egen väg till tron på Jesus. Tro handlar inte om att ha rätt kunskap utan om att leva livet i vardagen med Jesus Kristus. Att söka det livet med Jesus är en livslång resa. Men någon gång på vår resa där måste vi ta steget och våga tro att Jesus håller och överlåta oss. Du är välkommen att dela det sökandet och det valet med oss i Korskyrkan. Tillsammans kan vi gå i i riktning mot Jesus. Tillsammans får vi längta, hoppas, älska och kämpa.

 

Saronkyrkan i Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver Jesus med dessa punkter

  • Vi tror på Jesus från Nasaret, den väntade Messias, som i ord och handling förkunnade de goda nyheterna, evangeliet, att Guds rike är nära.
  • Vi tror att Jesus Kristus är både Gud och människa, att han dog för våra synder och återskapade gemenskapen mellan Gud och världen.
  • Jesus uppståndelse från döden ger oss hopp om evigt liv och om en värld i försoning. I tron på honom får vi förlåtelse från synd, gemenskap med Gud och evigt liv. Jesus Kristus är vår Herre och vår Frälsare.
  • När vi följer Jesus följer vi honom i hans uppdrag att försona hela världen med Gud. Genom tro på och omvändelse till Jesus Kristus sker denna försoning.
  • Därför vill vi vittna om Jesus för våra medmänniskor. Genom ord och handling vill vi vägleda till livet med honom.
  • Jesus liv och undervisning, hans död och uppståndelse, är vägledande för hela livet och för hela världen. Jesus kallar oss till efterföljelse där vi är. Ingen är färdig, vi är alla på väg.
  • Vi är Jesus kyrka, Kristi kropp på jorden. Efterföljelsen får därför alltid personliga och samhälleliga konsekvenser.

Källor i Bibeln: Matt 9:9-13, Matt 28:18-20, Luk 19:1-10, Joh 1:1-18,  Joh 3:16, Fil 2:6-11, 1 Kor 12:12, 1 Kor 15:1-28, 2 Kor 5:14-2, , 1 Joh 5:11-12

Jesus enligt EFKs Tro- och självförståelsedokument

Vi bekänner oss till Jesus Kristus Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, levde, korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma från Faderns högra sida för att upprätta Guds rike i härlighet och döma levande och döda.

Vi tror på Jesus Kristus som den fulla uppenbarelsen av Gud, den yttersta sanningen och den enda vägen till Gud Fadern.

Hoppas att bilden av Jesus blivit lite tydligare! Om du vill veta mer är ett bra tips att ta kontakt med en av våra församlingar nära dig!

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har förslag på hur Intro-sidorna kan bli bättre!

Marcus Wallin
Kommunikatör

070-183 99 82

Mejla mig!