Intro till EFK

Vad är Evangeliska Frikyrkan (EFK)? Jo, det är cirka 300 församlingar tillsammans i en rörelse. Det betyder att på många platser i Sverige finns människor som tror på Jesus och gör saker tillsammans = en församling eller kyrka.

Vad är grejen med EFK?

Grejen med EFK är Jesus, gemenskap och samarbete. För det första är Jesus centralfiguren i den kristna tro som människorna i EFK delar. Därför finns en introsida om Jesus för dig som vill läsa mer. Du kan också läsa en text om vad EFK tror och hur vi relaterar till andra kristna kyrkor.

Gemenskap och samarbete

Vi i EFK tror alltså på Jesus. När Jesus var på jorden samlade han människor. De pratade tillsammans, hjälpte varandra, gjorde äventyr, bad tillsammans och var fascinerade av Jesus. Den gemenskapen har fortsatt och kallas kyrka. En viktig del av kristen tro är att vara med i en gemenskap där en tillsammans med andra är fascinerad av Jesus och hjälper varandra. Det är därför vi samlas i våra församlingar.

EFK kom till när tre rörelser gick ihop. Alla tre rörelserna startades i slutet av 1800-talet när grupper av människor var väldigt fascinerade av Jesus. De var ivriga att visa kärlek till andra människor och berätta om den kristna tron. Fler människor började tro och de blev en rörelse där nya församlingar startade på plats efter plats. En sån rörelse kallas ofta för väckelse. Vi i EFK är också fascinerade av Jesus, vill visa kärlek och vill att fler ska få upp ögonen för Jesus. Det är därför vi samarbetar mellan församlingarna. Det är därför vi har arbete i hela världen. Det är därför vi ber om väckelse.

Vem bestämmer i EFK?

Gud. Det är det vi önskar, att Gud ska leda oss. Men vi är också omkring 33 000 människor med lite olika viljor. Så kanske är det bättre att säga att människor som försöker lyssna in Gud bestämmer i EFK. Så här funkar det.

De cirka 300 församlingarna bestämmer helt och hållet över sig själva. Vi har ingen biskop eller president. Men församlingarna har valt att samarbeta, att vara en rörelse av lokala grupper som gör något tillsammans. Samarbetet händer bland annat spontant och i informella nätverk. Det finns också ett slags gemensam identitet.

Det finns också en gemensam organisation där församlingarna är medlemmar. En organisation som hjälper församlingarna att tillsammans ha internationellt arbete i ett 30-tal länder, driva utbildningar och arrangera små och stora konferenser och festivaler. En person kan inte vara medlem i den gemensamma organisationen EFK. Istället är personer medlemmar i en lokalförsamling. Sedan är församlingarna i sin tur medlemmar i organisationen EFK. Vartannat år har EFK en stor kongress då församlingarna skickar ombud som får diskutera och rösta om vad vi ska satsa på i den gemensamma organisationen.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har förslag på hur Intro-sidorna kan bli bättre!

Marcus Wallin
Kommunikatör

070-183 99 82

Mejla mig!