Ordlista för EFK

Missionell församlingsrörelse, frälst och kongregationalistisk församlingssyn? Vad betyder orden som vi använder inom EFK? Här kommer en liten ordlista.

Ord i ordlistan:

Baptistisk

En inriktning inom kristen tro. Baptismen är en strömning inom den världsvida kyrkan där troendedop förespråkas. Alltså att en inte döper barn utan låter människor som unga eller vuxna själv välja att döpa sig. Baptistisk är ett av fyra nyckelord när vi i EFK tar en teologisk selfie.

Evangelikal

En inriktning inom kristen tro. Evangelikal kommer från ordet evangelium som i grunden är grekiska och betyder goda nyheter. Evangelikal är ett av fyra nyckelord när vi i EFK tar en teologisk selfie.

Frälst

Betyder räddad. Ett gammalt ord som kommer från tiden då en slav blev fri och av med sin halsboja (frihalsad - frälst). I de väckelserörelser som EFK kommer ur användes det ofta och var ett ord som beskrev att Jesus räddat en person från olika saker som binder oss och ytterst sätt från döden.

Karismatisk

En inriktning inom kristen tro. Karismatisk betyder ungefär "med ande". Vi tror att Guds ande, den helige ande, verkar i kyrkan och i varje kristen. Det finns en variation av karismatiska uttryck inom varje enskild församling och mellan olika församlingar. Karismatisk är ett av fyra nyckelord när vi i EFK tar en teologisk selfie.

Kongregationalistisk

Betyder att den enskilda församlingen bestämmer själv. Vi i EFK är kongregationalistiska. De drygt 300 församlingar som finns med i EFK bestämmer över sig själva. Den gemensamma organisationen är till för att serva församlingarna och inte för att bestämma över församlingarna. Läs mer om detta i EFKs Tro och självförståelse.

Missionell

Betyder genomsyrad av mission. Ordet missionell har använts inom EFK mer och mer under 2010-talet. Tanken är att beskriva att en församling inte bara bedriver viss missionsverksamhet eller är inriktad på mission utan i allt är genomsyrad av mission. Ordet används ibland för att "bråka" med nästa ord i ordlistan, Missionsinriktad.

Missionsinriktad

Betyder inriktad på mission. Mission handlar egentligen om att Gud är kärlek och vill att alla människor ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus. Så "God is on a mission" kan man säga, Gud är intresserad av att nå alla människor. När vi i kyrkan jobbar tillsammans med Gud för det, då håller vi på med mission. Det kan handla om att berätta om Jesus, att kämpa mot människohandel eller arrangera en festival. Mission handlar därför inte om något som sker i andra länder, mission kan ske överallt. Missionsinriktad är ett av fyra nyckelord när vi i EFK tar en teologisk selfie. 

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om du har förslag på hur Intro-sidorna kan bli bättre!

Marcus Wallin
Kommunikatör

070-183 99 82

Mejla mig!