Barn och familj

När vi möts tillsammans i olika åldrar - hemma eller i kyrkan - för att lyssna till varandra, ge, ta emot, dela livet och upptäcka vem Gud är... ja då lever vi familjeliv i församlingen!

Barnfamiljer är en stor och viktig grupp i vårt land. Det är också en grupp med olika behov, utmaningar och förutsättningar. Hur är vi bra församlingar som gör skillnad för dagens barn och föräldrar? Hur är våra församlingar en god miljö för tro och gemenskap bland de som regelbundet möts? Och hur är vi en bra församling för de barn och familjer som inte har en aning om vad tron på Jesus gör för skillnad? Behöver vi kanske tänka om och tänka nytt för att på riktigt spela roll - för både oss själva och de familjer som finns i vårt närområde?

Det finns många spännande behov och utmaningar som berör barn och familjer i församlingen.

  • Hur stöttar och hjälper vi föräldrar att enkelt och naturligt leva och dela tro hemma i vardagen?
  • Hur formar vi gemenskap och gudstjänstliv där generationer möts och berikar varandra?
  • Hur sträcker vi oss till barn och familjer i vårt närområde? Hur knyter vi nya kontakter, bygger relationer som får ge hopp och tro.
  • Hur kan församlingen spela roll i både sociala och andra utmaningar som möter barn och familjer?
  • Hur blir barn och föräldrar en angelägenhet för hela församlingen och dess ledarskap?

I Sverigeprogrammet vill vi på olika sätt ge stöttning, hjälp, inspiration och verktyg till anställda och ideella ledare, som gör att din församling eller region hittar vägar framåt.

Vill du veta mer om projektet?

Jag arbetar med ledarutveckling för ideella och anställda ledare!

Susanne Olofsson
Ledarutvecklare med fokus på barn och familj 70 %
019- 16 76 41
070-386 87 64

Mejla mig!

Jag jobbar med EFK Ungs Bidragsspår

Olivia Rosth
Handläggare för EFK UNGs Bidragsspår 50 % och samordnare Sverigeprogrammet 30 %


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.