Stöd till församlingens ledning

För att församlingen ska kunna vara den kraft och det hopp i samhället som vi tror Gud sänt oss till att vara behövs ett gott ledarskap.

Att leda en församling i dagens Sverige kan vara utmanande på olika sätt men är ett väldigt viktigt arbete. Det innebär att vara fast förankrad i tro och liv men också att vara i ständig rörelse mot framtiden. Att vara villig till förändring och utveckling för att kunna möta människors behov och dela evangeliet. Därför vill vi på olika sätt stödja församlingens ledning.

Vi ordnar varje år digitala styrelsedagar till exempel Styrelse 2023 där man som styrelse och ledarskap rustas i sin uppgift.

EFKs förtroenderåd finns till hjälp vid rekryteringsprocesser, omsorg om pastorer, samgåendeprocesser samt kris- och konflikthantering.

Bra start för nya pastorer!

Vi ser i vår rörelse att det ibland finns olika förväntningar hos församlingar och de pastorer de anställer på vad uppgiften som pastor innebär. Och ganska många slutar som pastorer efter sin första tjänst utan att gå in i någon ny. Det finns förstås många olika orsaker till detta men vi tror att en del av orsakerna kan undvikas. Vi på Sverigeprogrammet vill därför vara med och utrusta er som församling till att bli en så bra miljö och arbetsgivare som möjligt för de nya pastorer som går in i tjänst.

Bra start kallar vi det nya initiativ som Sverigeprogrammet nu inbjuder ordföranden och personalansvariga till. Vi talar om allt ifrån förväntningar, arbetsbeskrivningar, syn på ledighet och vad man tänker ingår i en pastorsuppgift mm.

Kalendern: Bra start & styrelsedag

Information om specifika dagar och kurser vi inom Sverigeprogrammet annordnar finns på EFKs Kalender.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Anna-Lena Thoursie
Ledarutvecklare 50 %

070-290 51 81

Mejla mig!