Missionell diakoni

I EFK drivs vi av en helhetssyn på människan och evangeliet. Vi vill ge hela evangeliet till hela människan och är övertygade om att det finns hopp och räddning för hela människan och att detta är vårt budskap och uppdrag.

Diakoni är grekiska och betyder att tjäna. Att ha omsorg om medmänniskan och skapelsen. Som kristna och som församling tjänar vi med Jesus som förebild. Ett tjänande som går över olika typer av gränser och söker att tjäna de mest utsatta och nå de minst nådda. Jesus som kom till jorden för att predika ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda. Han sänder sin kyrkan att göra samma sak. Diakoni handlar om att älska sin nästa som sig själv, och handla därefter.

Diakoni är en självklar del av Guds mission

Begreppet missionell kommer ur ordet mission och handlar om att vara sänd. Vi är sända med budskapet att det finns förlåtelse, hopp, upprättelse och en väg framåt. Vi är också sända att förkroppsliga Guds goda nyheter i vår tid. Genom att tjäna våra medmänniskor och förmedla hopp och förlåtelse är vi med och förändrar den här världen.

Idag ökar barnfattigdomen i Sverige och klyftorna mellan de allt rikare och de allt fattigare ökar. Psykisk ohälsa, som ångest och depression, räknas vara den största folkhälsoutmaningen år 2030 enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och ökar särskilt bland barn, tonåringar och unga vuxna. Porr- och sexmissbruk, droger, ensamhet och utanförskap, gängkriminalitet och våld är ytterligare några utmaningar vi står inför i dagens samhälle. Vi lever också i en tid då den individuella spirituella längtan ökar samtidigt som den existentiella vilsenheten breder ut sig.

Vad är det för blick Jesus har för det sammanhang, den plats, vi befinner oss i/på? Vad ser Jesus? Vad vill han att vi ser? Till vilka sänder han sin kyrka i en tid som denna?

Sverigeprogrammet stödjer församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete i ett missionellt perspektiv samt sprida erfarenheter och kunskap som finns i lokala församlingar. Vi samverkar med andra på diakonins områden inom Frikyrkosamrådet och Sveriges Kristna Råd samt med aktörer som Bilda, Hela människan och Prasso.

Vi vill fokusera extra mot barn och unga samt prioriterade områden som orten

Vi har ett särskilt fokus på barn och unga samt förorterna i Sverige eftersom det är i dessa områden vi ofta hittar de mest utsatta och minst nådda. Vi vill verka aktivt för en starkare närvaro av kristna och församlingsgemenskaper där.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag jobbar med missionell dikaoni

Erika Bergman
Ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni

076-525 20 13

Mejla mig!