Församlingsbesök

Församling gör vi tillsammans. EFK är en rörelse av församlingar. Vi vill hjälpa och stötta varandra. Varje församling har gåvor att ge och behov som behöver bli mötta.

Vi vill uppmuntra församlingar att både bjuda in och själva bjuda på de resurser man har. Att ta emot besök från ett annat sammanhang med en annan blick kan i en församling få betyda mycket. Ny energi, omvärdering, mer kärlek, nya prioriteringar, ny kunskap eller vidgade vyer på både våra egna och Guds möjligheter.

En pastor eller grupp ledare ifrån en annan församling kan få vara ett gott redskap i din församling. Våga ta kontakt!

Vi som jobbar i det gemensamma Sverigeteamet har många olika fokus och mycket erfarenhet inom flera områden. Vi står till förfogande och kommer gärna på besök så tveka inte att ta kontakt!

Här finns en lista över vilka som jobbar på Sverigeprogrammet. 

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med församlingsbesök inom Sverigeprogrammet!

Johannes Stenberg
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet med ansvar för pionjära frågor 75 %

0738-68 18 29

Mejla mig!

Jag arbetar med församlingsbesök inom Sverigeprogrammet!

Lisa Fredlund
Ledarutvecklare inom Sverigeprogrammet 100 %

070-77 66 931

Mejla mig!