Torpkonferensen vision & värdeord

Väg Torpkonferensen 2023 Elias Gruvberger

Foto: Elias Gruvberger

Torpkonferensen vill vara en mötesplats för alla, oavsett ålder eller kyrklig tillhörighet. Vi vill att konferensen ska inspirera och utrusta till att följa Jesus och göra världen till en bättre plats.

Tillsammans fokuserar vi på mission, bön och efterföljelse. Vi vill ge verktyg till lokala församlingar att växa och förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Några exempel på hur Torpkonferensen kan bidra till att förverkliga visionen:

  • Mötesplats för alla generationer: Torpkonferensen erbjuder program och aktiviteter för alla åldrar, från barn till pensionärer. Vår längtan är att människor från olika generationer ska få lära av varandra och stärka varandra i tron.
  • Andlig fördjupning: Torpkonferensens program är utformat för att inspirera och uppmuntra människor till att växa i sin tro. Detta genom tjänande, undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd.
  • Inspiration till mission och bön: Torpkonferensen vill uppmuntra människor till att engagera sig i mission och bön. Detta sker genom inspirerande undervisning och vittnesbörd där man kan få praktiska verktyg för att göra skillnad i världen.
  • Utrustning och kraft för församlingar: Torpkonferensen vill ge församlingar inspiration, utrustning och kraft att växa och förmedla evangeliet. Detta genom att rusta och skapa mötesplatser för nätverkande och samarbeten.

Värdeord för Torp

När vi gör TORP tillsammans utgår vi från EFK:s värdeord:
Ömsesidighet
Pionjäranda
Helhetssyn
Gott förvaltarskap
Lärjungaskap

Vi formar Torp genom ömsesidighet, kärlek och respekt gentemot varandra och hjälps åt att skapa en uppmuntrande kultur. Vi lyfter och peppar varandra och hjälper och backar upp den som behöver.
Tillsammans strävar vi efter att ha en pionjäranda i det vi gör. Vi vill vara nytänkande när vi gör Torp och om vi ställs inför utmaningar försöker vi vara lösningsorienterade och öppna för att hitta nya tillvägagångssätt.

Torp är beroende av alltifrån förbön, matinköp, toalettstäd och mycket mer. När vi gör Torp tillsammans så strävar vi efter att ha en helhetssyn på vårt tjänande.
Det är lika andligt att predika på en kvällsgudstjänst som att städa toaletter.
Oavsett vilket uppgift vi har på Torp, är vårt tjänande en viktig del av en större helhet.

I allt vi gör på Torp vill vi spegla ett gott förvaltarskap. Vi försöker tänka långsiktigt, hållbart och miljömedvetet både kring engagemang, energi, resor m.m.
Vi vill värna om både varandra och vår värld.


Vi önskar att Torp ska vara en plats där vi får växa i lärjungaskap, inte genom att sträva efter perfektion, utan genom att vara tjänstvilliga personer med hjärtat på rätt ställe. Vi vill skapa en mötesplats där alla får vara med och inspireras samt utrustas till att följa Jesus och göra världen till en bättre plats.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Vi i Torpreceptionen försöker svara på dina frågor!

Torpreceptionen
Receptionen under Torpkonferensen
019-167600

Mejla mig!

Jag är projektledare för Torpkonferensen!

Christer Aadland
Projektledare 50 % med fokus på Torp, projektledare 50 % insamling & kommunikation
019 - 16 76 00 (växel)

Mejla mig!

Jag är projektledare för Torpkonferensen!

Erika Åsberg
Projektledare Torpkonferensen 20 %, Projektledare nya Ung-eventet 30 %, Projektledare övriga event 50 %

070-286 50 56

Mejla mig!

Jag är en av de ansvariga för det internationella arbetet på Torpkonferensen!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

Jag är pressansvarig för Torpkonferensen!

Staffan Jenemark
Kommunikations- och insamlingschef
073-868 28 17

Mejla mig!

Jag är pressansvarig för Torpkonferensen!

Kristina Sandin
Kommunikatör, redaktör för EFK Direkt & teamledare Kommunikation
019-16 76 17
070-355 74 96

Mejla mig!

Jag är böneansvarig på Torpkonferensen!

Emma Axklo
Böneansvarig Torpkonferensen


Mejla mig!

Jag är ansvarig för Torp Tonår!

Trygg Tholvsen
Ansvarig Torp Tonår


Mejla mig!

Jag är ansvarig för Torp Tonår!

Hania Dagman
Ansvarig Torp Tonår


Mejla mig!

Jag är en av de ansvariga för barnens Torp!

Elin Gren
Ansvarig för barnens Torp


Mejla mig!

Jag är en av de ansvariga för barnens Torp!

Anna Väderklint
Ansvarig för barnens Torp


Mejla mig!