Gudstjänster och bibelstudier

Bibelundervisningen, predikan och gemenskapen, är gudagivna gåvor som har kraft att leda oss vidare i lärjungaskap och efterföljelse. Här nedan kan du ta del av vad som kommer vara inriktningen på kvällsmötena i ladan och info om bibelstudierna - vem som predikar vid de olika tillfällena. Vår bön är att Gud ska få använda dessa förkunnare och att vi tillsammans får erfara att vi sträcker oss vidare, får kraft och riktning i livet. Det är vad Torp handlar om.

Se schemat för gudstjänster och bibelstudier i Torp-häftet, s.32-39Öppnas i nytt fönster.

Predikningar

Måndag

Mimmi Botica - "Frihet har ett namn"

Mimmi Botica har under drygt 20 års tid arbetat bland heroinmissbrukare i Lissabon genom organisationen Teen Challenge. Hon är gift med Joao som hon träffade i Lissabon och är mamma till tre söner. Hon jobbar nu som pastor i Pingst Alingsås. Mimmi ser fram emot Torpkonferensen och det Gud kommer att göra.

Tisdag

Tomas Sjödin - "Att binda sig för frihetens skull"

Tomas Sjödin är pastor, författare, föreläsare och krönikör och har kommit att bli ett populärt och uppskattat namn. Ett tydligt exempel på detta är att han har sommarpratat i Sveriges Radios två gånger. Dessutom har radiolyssnarna röstat fram honom som vinterpratare inte mindre än sex gånger. Han har skrivit ett tiotal böcker och nu senast Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land - dag för dag med The Message.

Onsdag

Ellen Hemström - "Frihet till en sann identitet"

Ellen Hemström är sedan fem år tillbaka pastor och föreståndare i Filadelfiakyrkan Örebro. De senaste åren har hon lett ett förändringsarbete i församlingen med fokus på att besvara stadens nödrop med hoppfulla insatser och evangeliet om Jesus Kristus.

Torsdag

Symphorien Bouassi - "Frihet för de fångna"

Symphorien är samfundsledare för EFKs systerkyrka Evangeliska Baptistkyrkan (EEB) i Centralafrikanska Republiken. Han har jobbat som lärare och rektor vid Teologiska Institutet i Carnot innan han valdes till samfundsledare. Symphorien har en god ledarförmåga och en tydlig missionell vision, och är med och gör betydelsefulla förändringar inom EEB för att nå ut i samhället. Med sitt breda nätverk är han en uppskattad kristen ledare i landet.

Fredag

Julia Wellstam - "Nya vägar till frihet"

Julia är Ledarutvecklare på Sverigeprogrammet på Evangeliska Frikyrkan och jobbar som lägerpastor på Hjälmargården utanför Örebro. Julia har jobbat med ungdomar i många år och har ett stort hjärta för att se den unga generationen få lära känna Jesus.

Lördag

Hans Jansson - "I Frihetens tjänst"

Hans har under 47 år varit engagerad i olika typer av församlingstjänst. Församlingsbygge och ledarskap ligger varmt om Hans hjärta. Han är bosatt i Huskvarna där han under 18 år varit verksam som pastor i Kungsportskyrkan. För ett år sedan avslutade han sin anställning i församlingen. Med Kungsporten som utgångspunkt är han nu mycket aktiv som resande förkunnare, författare och mentor. I sin tjänst betjänar han en stor bredd av kristenheten.

Söndag - Nattvardsgudstjänst med alla åldrar

Ingmar Forss & Linalie Newman - "Gå med frihet"

Ingemar och Linalie är ledare för Evangeliska Frikyrkan sedan 2018. Linalie har tidigare varit pastor i Johanneskyrkan Linköping och Ingemar har en bakgrund som rektor och pastor i Jämtland. De har tillsammans en dröm om att få förkunna frihet på nya sätt både i Sverige och i världen.

Bibelstudier

Tisdag-fredag

Mikael Tellbe

Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet och lärare vid Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Han är en av översättarna bakom den kommande översättningen av Nya testamentet, NT2026. Han har även arbetat som pastor och är författare till ett flertal böcker. Hans senaste bok kommer lagom till Torpkonferensen: ”Andens värk: på spaning efter sann andlighet”.